Recenzje i historie o hotelach Kuba

Varadero  • 
Hawana  • 
Varadero  • 
Hawana  • 
Święta Clara  • 
Muzea  •  Architektura  •  Wycieczki  •  Inny...
Historie turystyczne o Kuba dodaj historię
Niebezpieczne w pięknie
Odwiedził em ten oś rodek w tym tygodniu. Ogó lnie utwory są dobre, ale są też wady. Są duż e problemy z parkowaniem samochodó w.
 •  2 roku wstecz
Kuba. Hawana. Fusterlandia
KubaHawana
Dla mnie, mił oś nika mozaiki i ceramiki, Fusterlandia okazał a się gł ó wną atrakcją Kuby. Jak w Barcelonie - Park Gü ell. Fusterlandia to niezwykł e miasto-muzeum na obrzeż ach Hawany w dzielnicy Haimanitas.
 •  3 roku wstecz
Zmierzch 4. Kubańskie impresje
Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej niż przeze Mnie.               (Ewangelia Jana 14:6) Parafrazują c Jezusa, nikt nie dociera na Kubę poza Dominikaną .
 •  3 roku wstecz
Cuba Libre!
To nasza druga podró ż na Kubę ! Pierwszy raz 8 lat temu w Varadero + Hawana, teraz postanowiliś my zobaczyć nowy cel turystyczny w prowincji Holguin, pó ł nocno-wschodniej czę ś ci wyspy.
 •  3 roku wstecz
Mój pobyt na Kubie w klubie plażowym Naviti Varadero 4*
Dzień dobry drogi turysto! Postanowił em podzielić się wraż eniami z wakacji na Kubie. Có ż , na począ tek miał em lot z Petersburga do Paryż a (lot 3.
 •  6 lat wstecz
Niezapomniana wycieczka na Kubę
Od dawna chcieliś my odwiedzić Kubę i odwiedzić nie najpopularniejsze miasta, takie jak Holguin. Ma jedną bardzo ciekawą atrakcję - Loma de la Cruz, lub jak nazywa się ją ró wnież "Wzgó rze Krzyż a" - symbol kubań skiego miasta, z...
 •  6 lat wstecz
Świetne lato na Kubie
Odpoczywaliś my w Varadero w sieci hoteli Melia. To ś wię to jest jednym z najbardziej niesamowitych ś wią t w historii. Kuba uderzył a swoją architekturą , staroż ytnoś cią i duchem historii!
 •  9 lat wstecz
Romantyczna podróż
Dł ugo myś leliś my i zastanawialiś my się , ale nadal woleliś my Kubę i nasz miesią c miodowy wł aś nie tam miną ł .
 •  10 lat wstecz
Kuba Powrót do przeszłości
Bardzo chciał em dostać się na Kubę , po pierwsze nigdy tam nie był em, a po drugie, odką d Kuba wkroczył a na ś cież kę rozwoju gospodarczego, wkró tce straci ten urok i smak, o któ ry wszyscy starają się wró cić do prz...
 •  11 lat wstecz
Marzec w Hawana
Odpoczywał na Kubie przez 18 dni. Biorą c pod uwagę fakt, ż e wakacje na plaż y i „all inclusive” nie bardzo mnie to interesuje, podró ż ował em bez biletu, moż na powiedzieć „dziki”.
 •  11 lat wstecz
Pokaż więcej »