Recenzje i historie o hotelach Chiny

Historie turystyczne o Chiny dodaj historię
Prawie Chiny)))
Kuchnia w pokoju Logia Kolacja w hotelu Piwo nie jest zł e, tylko ciepł e Pyszna wó dka, w sklepie nazywana "Chiń ski likier" Po wycieczce na targ)) Te same ź ró dł a Gratulacje od hotelu dla mnie na DR i to prawda))
 •  4 roku wstecz
I znowu wspaniały ks. Hajnanie!
Podczas naszej lutowej wyprawy podobał a nam się wyspa Hainan i nie wszystko był o zaplanowane ze wzglę du na stan naszego zdrowia. Stale monitorowaliś my wycieczki na najbliż szą przyszł oś ć i z trzymiesię cznym wyprzedzeniem sytuacja wygl...
 •  4 roku wstecz
NAGLE BAJECZNIE dla nas wyspa HAINAN, komunistyczne Chiny w marcu 2019 r.
Zbliż ał a się wiosna, czyli urlop na 2 tygodnie, zgodnie z harmonogramem jest luty! Cał ą zimę ś ledził am ceny ciepł ych kurortó w, lista szczegó lnie poż ą danych to: Tanzania, Hainan, GOA, Sri Lanka, Wietnam, Tajlandia przez 10 dni...
 •  5 lat wstecz
Miasta Hankou i Sanya na wyspie Hainan
Chiny, wyspa Hainan, miasta Hankou i Sanya. Przybył em na wyspę zupeł nie przypadkiem. Lot Kijó w-Hankou aż.13, 5 godziny z tankowaniem w Astanie.
 •  5 lat wstecz
Przygody po chińsku!
Chiń ska przygoda! Czy zawsze marzył eś o podró ż y w kosmos na inną planetę , ale loty mię dzygalaktyczne nie są dla Ciebie?
 •  6 lat wstecz
Jak zorganizować własną podróż do Chin
Sam Chiny Witamy podró ż nych! Jeś li czytasz tę historię , być moż e przygotowujesz się do niezapomnianej i wspaniał ej podró ż y.
 •  6 lat wstecz
Wakacyjna podróż do Chin
Wakacyjna podró ż do Chin Lot z Mariną do Chin – Zupeł nie nieznana nam kraina. I od razu znaleź liś my się na morzu I ronić ł zy radoś ci.
 •  6 lat wstecz
Nie martw się ani nie idź do łaźni! Chiny-2017. Część 23. Przechodzimy do procedur wodnych.
Kanton 2017-06-14 14 14 14 14 14 14. p> O czwartej rano siadamy na schodach luksusowej sauny i palimy. Raczej palę , a Nadia cierpliwie czeka, aż dym papierosowy uporzą dkuje mó j mó zg i bę dę mó gł mó wić normalnym chiń skim, a nie ...
 •  6 lat wstecz
Nie martw się ani nie idź do łaźni! Chiny-2017. Część 22. Chiny są piękne, Chiny są okropne.
Yangshuo - Kanton 2017-06-13. br /> Oczywiś cie uwielbiam kontrasty. Po cukierkach zjedz na przykł ad kawał ek ś ledzia. Lub umyj wł osy lodowatą wodą , jeś li nagle zabraknie Ci gorą cej wody.
 •  6 lat wstecz
Nie martw się ani nie idź do łaźni! Chiny-2017. Część 21. Bambus dla koni.
Yangshuo - Xingping - Yangshuo 2017-06-12 . > Szybkie odniesienie: Bambusto tratwa wykonana z bambusa, z któ rej korzystają turyś ci, a rybacy z kormoranami polują na niej na ryby.
 •  6 lat wstecz
Pokaż więcej »