Zefir Hotel 3*– Opinie

10
Ocena 7.510
na podstawie
10 opinii
№32 w ocenie hotelu Słoneczna plaża
6.8 Numer
6.8 Usługa
7.7 Czystość
7.6 Odżywianie
8.0 Infrastruktura
Hotel położony jest w południowej części kurortu Słoneczny Brzeg. Nowe Miasto w Nesebyrze oddalone jest od obiektu o około 1 km. Po ostatnim remoncie hotelu w 2010 roku, hotel nadaje się zarówno na rodzinne wakacje, jak i wycieczki z przyjaciółmi.Więcej →
аватар victoriakovryzhnykh
 •  podróżował 10 miesięcy wstecz
Ocena 8.0
jest to hotel 3*, wszystko w porzą dku, blisko morza pokoje są stare, ale czyste brak rę cznikó w plaż owych leż aki i parasole plaż owe są pł atne bar na plaż y jest pł atny - nie jest z hotelu jedzenie jest smaczne i dobrze ugotowane, bez spalania i … Już ▾ jest to hotel 3*, wszystko w porzą dku, blisko morza
pokoje są stare, ale czyste
brak rę cznikó w plaż owych
leż aki i parasole plaż owe są pł atne
bar na plaż y jest pł atny - nie jest z hotelu
jedzenie jest smaczne i dobrze ugotowane, bez spalania i nadmiaru tł uszczu
аватар TANJA477932
 •  podróżował 5 lat wstecz
Ocena 8.0
Wszystko mi odpowiadał o w tym hotelu. Tylko sprzą tanie tutaj nie był o zbyt duż e, ale wszystko mi się podobał o. Zameldowanie przebiegł o sprawnie i szybko, nikt na nikogo nie czekał . Byliś my zadowoleni z terenu hotelu, plaż y i morza, przyjedziemy tu ponownie, jeś li wszystko pó jdzie dobrze. … Już ▾ Wszystko mi odpowiadał o w tym hotelu. Tylko sprzą tanie tutaj nie był o zbyt duż e, ale wszystko mi się podobał o. Zameldowanie przebiegł o sprawnie i szybko, nikt na nikogo nie czekał . Byliś my zadowoleni z terenu hotelu, plaż y i morza, przyjedziemy tu ponownie, jeś li wszystko pó jdzie dobrze. Internet był ś wietny i nie zawisł . Jedzenie był o ś wietne, bogaty wybó r dań i weź ile chcesz.
Ś miał o mogę polecić ten hotel na wakacje.
аватар kel4uk
 •  podróżował 6 lat wstecz
Ocena 1.0
Hotel jest stary, brudny, komary! Obsł uga jest niegrzeczna, gł upia jak kierownik! Jedzenie aż za sł one, niesmaczne, w menu te same owoce, zgnił e, brudne, wygł odniał e, jadane w innych restauracjach Za wszystko dodatkowo pł atne: klimatyzacja, pokó j na basen (z placem zabaw dla dzieci - hał as , krzyki) opó ź nienie w pokoju o 3 godziny 20 €, parasol i leż ak 10 € Obrzydliwe miejsce. … Już ▾ Hotel jest stary, brudny, komary! Obsł uga jest niegrzeczna, gł upia jak kierownik! Jedzenie aż za sł one, niesmaczne, w menu te same owoce, zgnił e, brudne, wygł odniał e, jadane w innych restauracjach Za wszystko dodatkowo pł atne: klimatyzacja, pokó j na basen (z placem zabaw dla dzieci - hał as , krzyki) opó ź nienie w pokoju o 3 godziny 20 €, parasol i leż ak 10 € Obrzydliwe miejsce.
аватар lukas-vingart
Hotel jest taki sobie, obsł uga jest obrzydliwa, to nie był pierwszy raz, kiedy odpoczywaliś my z rodziną w Buł garii, nigdy czegoś takiego nie widzieliś my, jedzenie nie jest zbyt dobre, hotel moż e mieć.3 gwiazdki, ale kuchnia i obsł uga nie są.1 gwiazdką , byliś my w tym czasie 9 dni nie zmienialiś my ł ó ż ka ani razu, rę czniki zmieniane codziennie Wi-Fi w holu jest normalne w pokoju jest zł e, 50 metró w od morza jak w opis hotelu nie jest prawdziwy, hotel nie ma wł asnego miejsca na plaż y, parasole i leż aki pł atne 10 lew (5 euro) w klimacie hotelowym (klimatyzacja) pł atne 15 lew dziennie, nie t polecam, przed wyjazdem czytamy recenzje po rosyjsku i niemiecku, ludzie tam wszystko piszą dla Niemcó w, to kł amstwo, jesteś my z Niemiec. … Już ▾ Hotel jest taki sobie, obsł uga jest obrzydliwa, to nie był pierwszy raz, kiedy odpoczywaliś my z rodziną w Buł garii, nigdy czegoś takiego nie widzieliś my, jedzenie nie jest zbyt dobre, hotel moż e mieć.3 gwiazdki, ale kuchnia i obsł uga nie są.1 gwiazdką , byliś my w tym czasie 9 dni nie zmienialiś my ł ó ż ka ani razu, rę czniki zmieniane codziennie Wi-Fi w holu jest normalne w pokoju jest zł e, 50 metró w od morza jak w opis hotelu nie jest prawdziwy, hotel nie ma wł asnego miejsca na plaż y, parasole i leż aki pł atne 10 lew (5 euro) w klimacie hotelowym (klimatyzacja) pł atne 15 lew dziennie, nie t polecam, przed wyjazdem czytamy recenzje po rosyjsku i niemiecku, ludzie tam wszystko piszą dla Niemcó w, to kł amstwo, jesteś my z Niemiec.
аватар id134592296
 •  podróżował 7 lat wstecz
Ocena 8.0
Odpocznij w Bopgariya. Hotel poł oż ony jest prawie na plaż y. Sprzą tanie odbywał o się codziennie. Poś ciel był a wymieniana po 5 dniach, rę czniki moż na wymieniać czę ś ciej. Jedzenie i obsł uga był y dla mnie idealne. Wieczorami był a muzyka na ż ywo. … Już ▾ Odpocznij w Bopgariya. Hotel poł oż ony jest prawie na plaż y. Sprzą tanie odbywał o się codziennie. Poś ciel był a wymieniana po 5 dniach, rę czniki moż na wymieniać czę ś ciej. Jedzenie i obsł uga był y dla mnie idealne. Wieczorami był a muzyka na ż ywo. Nie podobał o mi się , ż e wieczorami do jednej z pracownic restauracji przychodzili jej znajomi lub krewni i zarezerwował a dla nich 2 stoliki przeznaczone dla wczasowiczó w. Oczywiś cie jedli za darmo.
аватар mishchenkosv81
 •  podróżował 10 lat wstecz
Ocena 8.0
Bardzo dobry hotel. Przeważ nie odpoczywają Niemcy i Polacy, jest bardzo mał o Kusó w i Ukraiń có w. Pokoje był y codziennie sprzą tane. Jedzenie jest normalne, ś niadania w zasadzie takie same, a kolacje urozmaicone. Na dziedziń cu znajduje się basen dla dorosł ych oraz brodzik dla dzieci ze zjeż dż alnią i fontanną . … Już ▾ Bardzo dobry hotel. Przeważ nie odpoczywają Niemcy i Polacy, jest bardzo mał o Kusó w i Ukraiń có w. Pokoje był y codziennie sprzą tane. Jedzenie jest normalne, ś niadania w zasadzie takie same, a kolacje urozmaicone. Na dziedziń cu znajduje się basen dla dorosł ych oraz brodzik dla dzieci ze zjeż dż alnią i fontanną . Niedaleko morza, okoł o 5 minut, przez wydmy po drewnianych ś cież kach. Ogó lnie dobry hotel. Radzę .
аватар
 •  podróżował 15 lat wstecz
Ocena 5.0
Tak, Irina, masz rację we wszystkim. Wł aś nie przyjechał em i osad jest okropny - chociaż nie jestem też bardzo mł ody. Ale jedyny plus wś ró d tych Niemcó w, któ rzy trzymają się , ż eby nie spaś ć , to ja wyglą dał em 20 lat mł odziej. … Już ▾ Tak, Irina, masz rację we wszystkim. Wł aś nie przyjechał em i osad jest okropny - chociaż nie jestem też bardzo mł ody. Ale jedyny plus wś ró d tych Niemcó w, któ rzy trzymają się , ż eby nie spaś ć , to ja wyglą dał em 20 lat mł odziej. Jeś li chcesz popsuć sobie humor, idź .
Źródło opinii — vOtpusk.ru
аватар
 •  podróżował 15 lat wstecz
Ocena 7.0
Teraz jest to hotel 3*. Wszystkie korzyś ci za dodatkową opł atą . Klimatyzacja na 14 dni + 70 euro, widok z balkonu na basen + 56 euro. Tylko zapomnieli nam powiedzieć , ż e mają tam ró wnież scenę dla animatoró w. Tak wię c do 23.00 "rozkoszowaliś my się " niemieckimi piosenkami. … Już ▾ Teraz jest to hotel 3*. Wszystkie korzyś ci za dodatkową opł atą . Klimatyzacja na 14 dni + 70 euro, widok z balkonu na basen + 56 euro. Tylko zapomnieli nam powiedzieć , ż e mają tam ró wnież scenę dla animatoró w. Tak wię c do 23.00 "rozkoszowaliś my się " niemieckimi piosenkami. WSZYSTKIE animacje są w ję zyku niemieckim. Bardzo podobał y mi się baseny, zaró wno dla dorosł ych, jak i dla dzieci. Prawdziwe leż aki należ y wypoż yczyć o godzinie 8.00, inaczej to nie wystarczy. Jedzenie jest monotonne i niezbyt odpowiednie dla dzieci. Chociaż w hotelu jest duż o dzieci. Bez owsianki, kotlety są ostre, a kieł baski bez smaku. Wieczorem wszystkie napoje, w tym woda, są pł atne. Wypiliś my arbuza. Dziecko przyniosł o ze sobą sok. Przyzwyczailiś my się do tego po trzech dniach i czuliś my się jak w domu : ) Wszystko bardzo fajnie, mimo ż e wię kszoś ć z nich to Niemcy. Do sierpnia przyjechał o wielu Rosjan z dzieć mi. Hotel rodzinny. Przed hotelem znajduje się przystanek pocią gu do Sł onecznego Brzegu. W pobliż u hotelu Kotva. Za dodatkową opł atą dostę pny jest miniaquapark. opł ata. Hotel poł oż ony jest w pobliż u Nesebyru. leż aki i parasole przy basenach są bezpł atne. Plaż a w Buł garii jest PŁ ATNA, z wyją tkiem stref wolnocł owych (5%). Jest zaję ty od 9.00.
Źródło opinii — vOtpusk.ru
аватар
 •  podróżował 15 lat wstecz
Ocena 3.0
Odpoczywał w lipcu 2009 r. (ostatnio). Co mogę powiedzieć ) Spotkanie na terytorium Buł garii - (Balkan Express) o 3. Nie sł uchaj ż adnych organizatoró w wycieczek o komfortowych warunkach, ***+ i tak dalej, obecnoś ć klimatyzacji w pokoju i suszarka do wł osó w lub dobra obsł uga (to wszystko kł amie! ! ! ). … Już ▾ Odpoczywał w lipcu 2009 r. (ostatnio). Co mogę powiedzieć ) Spotkanie na terytorium Buł garii - (Balkan Express) o 3. Nie sł uchaj ż adnych organizatoró w wycieczek o komfortowych warunkach, ***+ i tak dalej, obecnoś ć klimatyzacji w pokoju i suszarka do wł osó w lub dobra obsł uga (to wszystko kł amie! ! ! ). Animacja odbywa się tylko w ję zyku niemieckim (biorą c pod uwagę , ż e jest wielu rosyjskoję zycznych urlopowiczó w). Jedzenie jest monotonne, obsł uga sł aba. Z pozoru wydaje się , ż e trafił do domu opieki (wię c kto chce zobaczyć wię kszą publicznoś ć mł odszych i mniejszych rodzin osó b starszych, dzieci, któ rych jest po prostu niezrozumiał a iloś ć umysł ó w - na 1 jest okoł o 2.3 dzieci dorosł ych) wyraź nie nie wystę puje w Zephyr. Pokoje, z punktu widzenia mniej wzmoż onego hał asu dochodzą cego z ulic, to jest to prawe skrzydł o od wejś cia gł ó wnego. Jeś li chodzi o obsł ugę to w szczegó lnoś ci sprzą tanie pokojó w należ y docenić personel za uczciwoś ć (wszystko zostanie na swoim miejscu), sprzą tanie odbywa się w trosce o wyglą d, są gł ó wnie odkurzane, bo kurz na meblach nagromadził a przyzwoitą gruboś ć przed naszym wyjazdem. Papieru toaletowego jest pod dostatkiem, dziwne, ż e mydł o i szampon musiał y ż ebrać , niektó rzy wczasowicze splunę li i kupili się w sklepach. Animatorom trzeba się odwdzię czyć , nie zrobili wszystkiego ź le, jedyne czego chciał em to, ż eby konkursy odbywał y się nie tylko w ję zyku niemieckim (zaró wno dla dorosł ych, jak i dla dzieci). W pokojach NIE ma klimatyzatoró w! Nie byliś my jedynymi, któ rzy się z tym zmierzyli, któ rym moskiewski touroperator obiecał , ż e w pokoju bę dzie klimatyzacja i suszarka do wł osó w. Wyraź nie nie ma ani jednego, ani drugiego. Jeś li nadal widać wiszą ce klimatyzatory z lewego skrzydł a w stosunku do wejś cia (od strony basenu widać je), to podobno mó wią coś w stylu dopł acania za nie (choć Moskwa nie powiedział a ani sł owa na ten temat ), takich pokoi jest jeszcze mał o, wię c przygotujcie się na pokó j bez dodatkó w) I bez 3 gwiazdek, jak zapewniał moskiewski touroperator Zephyr - ** Sł owem, z moich sł ó w i wielu innych wczasowiczó w, któ rych tam poznaliś my - nie idź na odpoczynek w Zephyr, ś rodki moż na przeznaczyć na wynajem mieszkania na czas pobytu w Buł garii (szczegó lnie w Sł onecznym Brzegu), są tam osoby, któ re wynajmują tam swoje mieszkania (cena jest taka sama, jeś li w koniec nie jest taniej, ale jest o wiele wygodniej), sama wiem, bo na 2 tygodnie pojechał am na odpoczynek wł aś ciwie w Zephyr, ale jeszcze przez kilka dni musiał am mieszkać w takich wynaję tych mieszkaniach. Ponieważ dla Zephyr nie był o sił y, a ponieważ przyszliś my odpoczą ć i nie nadwyrę ż ać nerwó w, pomachaliś my do Zephyr dł ugopisem.
Źródło opinii — vOtpusk.ru
аватар koshmarik33
 •  podróżował 15 lat wstecz
Ocena 8.0
Hotel poł oż ony jest blisko plaż y w odległ oś ci 100 metró w, aby dostać się do morza, trzeba najpierw przejś ć przez wydmę , co jest wrę cz ciekawe. Hotel nie posiada wł asnej plaż y, wię c za leż aki i parasole na plaż y trzeba zapł acić . … Już ▾ Hotel poł oż ony jest blisko plaż y w odległ oś ci 100 metró w, aby dostać się do morza, trzeba najpierw przejś ć przez wydmę , co jest wrę cz ciekawe. Hotel nie posiada wł asnej plaż y, wię c za leż aki i parasole na plaż y trzeba zapł acić .
Przy basenie zawsze jest duż o ludzi, animatorzy zabawiają dzieci i dorosł ych, ale cał y program jest wył ą cznie w ję zyku niemieckim, ponieważ . reszta hotelu, gł ó wnie Niemcó w.
Jedzenie (ja miał am "all inclusive") nie jest zł e, oczywiś cie bufet, ale obiady i kolacje są urozmaicone. Pyszne warzywa i dania z kurczaka. Tylko czasami naczynia nie są dobrze umyte.
Obsł uga nie jest zł a, sprzą tają codziennie, ale poś ciel nie był a dla mnie zmieniana przez tydzień . Oczywiś cie w pokoju nie ma wanny, zwykł ego prysznica o ulepszonej konstrukcji w poró wnaniu z systemem sowieckim, a nawet raz rano przez kilka godzin nie był o wody: coś się zepsuł o.
W pobliż u hotelu zatrzymuje się pocią g, a do centrum Sł onecznego Brzegu moż na dojechać za 3 lewy. Niedaleko hotelu znajduje się staroż ytne miasto Nesebyr, moż na do niego dojś ć w 15-20 minut.
W pobliż u hotelu znajdują się sklepy, apteka, w pobliż u hotelu bardzo pię kne ró ż e. Generalnie oczywiś cie ten hotel jest na poziomie 3 gwiazdek.
Najważ niejsze jest oczywiś cie morze. Plaż e są piaszczyste, gł ę bokoś ć pł ytka, morze czyste, w poł owie czerwca +23, dopiero po poł udniu czę sto wzmaga się wiatr i pł ywanie staje się niemoż liwe, ponieważ jest zimno, aby wyjś ć z wody.


Nie ma jeszcze pytań
Zadać pytanie o hotelu
ekspertom i uzyskaj odpowiedzi
w ciągu najbliższych kilku godzin.
EKSPERCI HOTELI
Wdzięki kobiece

Отель расположен в южной части курорта Солнечный берег. Расстояние до Нового города Несебра составляет примерно 1 км. Последний раз гостиница реновирована в 2010 г. Отель подойдет для семейного отдыха, а также для поездки с друзьями.

Lokalizacja Расстояние от отеля до аэропорта Бургаса составляет 24,1 км.
Plaża
 • 1 linia
 • plaża miejska
 • plaża piaskowa
W hotelu

К услугам гостей открытая терраса. Размещение домашних животных допускается по предварительному запросу. На территории отеля есть магазины. Стойка регистрации работает круглосуточно.

 • restauracja
 • kawiarnia/bar
 • otwarty basen
 • bezpieczny
 • darmowe wi-fi
 • winda
 • noclegi ze zwierzętami  FREE 
 • pokoje dla niepalących
 • wymiana walut
 • płatność kartami płatniczymi
Dla dzieci
 • basen dla dzieci
 • plac zabaw
 • klub dziecięcy
 • krzesełka dla dzieci w restauracji
 • łóżko składane
Rozrywka i sport
 • siatkówka
 • sporty wodne
 • animacja
Opis pokoi

Отель предлагает 275 комфортабельных номеров.

W pokojach

В каждом номере имеется кабельное телевидение и холодильник. Все номера оснащены собственной ванной комнатой и балконом, который выходит на просторные сады отеля.

 • prysznic
 • telewizja kablowa/satelitarna
 • telefon
 • lodówka
 • balkon/taras
Adres 8240 Солнечный берег, Болгария
Telefony: +359 55 422 833
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. Рядом с отелем находится городской песчаный пляж.
Какие развлечения есть в отеле?
Вы можете прекрасно провести время за игрой в волейбол. В отеле есть водные развлечения. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой. По Вашей просьбе отель предоставляет детскую кроватку (бесплатно).