Lokalizacja jest bardzo dogodna, cicha i jest basen.Reszta to horror-horror?

Pisemny: 13 wrzesień 2022
Czas podróży: 1 — 11 wrzesień 2022
Ocena hotelu:
2.0
od 10
Oceny hoteli według kryteriów:
Pokoje: 2.0
Usługa: 7.0
Czystość: 4.0
Odżywianie: 1.0
Infrastruktura: 6.0
Stare pomieszczenia, Czuję się opuszczony. Dywan w pokoju jest brudny, nie jest zbyt wygodny, gardzą chodzeniem boso. Nie był o workó w na ś mieci. Ł ó ż ka są zbyt mię kkie - jeś li masz problemy z plecami, lepiej tam nie spać.
Aha, ś niadania są okropne! Z cał ej gamy warzyw w Buł garii był y pomidory (któ re zimą smakują jak u nas - ż adne, ską d je w tym sezonie ? ), ogó rki (to jeszcze nic) i solone oliwki - I TO WSZYSTKO przez wszystkie 10 dni ! ! Reszta - To najtań szy ser z 3 rodzajó w, kieł basa, kieł baski z 2% mię sa, makarony i jajecznica, no i drobiazgi. I owoce oczywiś cie w szerokiej gamie - ś liwki i jabł ka. Nic nie został o dodane w cią gu 10 dni. Aha, i był a kasza gryczana na 1 dzień . Jak smutno.
Tłumaczone automatycznie z języka rosyjskiego. Zobacz oryginał