Recenzje i historie o hotelach Watykan

Ośrodki wypoczynkowe
Brak wiadomości na temat Watykan   Pisać
Historie turystyczne o Watykan dodaj historię
Watykan to święte miejsce, serce kultury i religii chrześcijańskiej
Być w Rzymie i nie odwiedzać Watykanu - to nie jest dozwolone. Miejsce to jest samym centrum chrześ cijań stwa i jego kultury, ż ywą legendą i skansenem, skarbnicą dzieł sztuki i zabytkó w architektury.
 •  11 lat wstecz
Skarby Watykanu
Wedł ug UNESCO 60% zabytkó w sztuki na ś wiecie znajduje się we Wł oszech. A gł ó wne skarby są skoncentrowane w Watykanie. Oto okazał a katedra ś w.
 •  12 lat wstecz
Pokaż więcej »