Recenzje i historie o hotelach USA

Miami  • 
Las Vegas  • 
Miasto Salt Lake  • 
Arizona  • 
№5. Manhattan
Nowy Jork  • 
Muzea  •  Architektura  •  Wycieczki  •  Inny...
Historie turystyczne o USA dodaj historię
Miami – miasto, które ma wszystko
USAMiami
Dziś znalezienie najlepszego dla mnie miejsca na odpoczynek jest doś ć trudnym zadaniem, ponieważ zwykł e leż enie na plaż y to dla mnie za mał o.
 •  5 lat wstecz
Niezapomniane przeżycie
USA
Wycieczka autobusowa Los Angeles – San Diego – Wielki Kanion – Rezerwaty Przyrody – Las Vegas                Wycieczka-operator  NOWE WYCIECZKI (USA). Przewodnik: ANVAR Czas trwania od 31 marca do 6 kwietnia (7 dni).
 •  5 lat wstecz
DZIĘKUJĘ MIGRANTOM
USA
MIRACLE (ROSJA) – NOWE WYCIECZKI (USA): YELLOWSTON RESERVED NATURE 14-24 wrześ nia 2016 DZIĘ KUJEMY MIGRANTOM Jak już podkreś lał em nie opisuję trasy, moż na o niej poczytać w internecie.
 •  7 lat wstecz
Mój Nowy Jork!
Mó j Nowy Jork! Planowaliś my wyjechać do Nowego Jorku we wrześ niu 2014 roku. Wtedy otrzymaliś my wizę i marzyliś my o spę dzeniu nowego 2015 roku!
 •  8 lat wstecz
Jak nasza rodzina dostała amerykańską wizę.
USA
Wiele osó b pytał o mnie, jak otrzymaliś my wizę amerykań ską . Postanowił em trochę o tym porozmawiać . W listopadzie zeszł ego roku otrzymaliś my wizę amerykań ską .
 •  8 lat wstecz
SPB.US
USATampa
Tampa-Clearwater-St. Petersburg to druga co do wielkoś ci aglomeracja na Florydzie (2.5 miliona ludzi), poł oż ona okoł o 500 km na pó ł nocny zachó d od Miami, na wybrzeż u Zatoki Meksykań skiej.
 •  9 lat wstecz
Imponująca Floryda
USAMiami
Zacznę od Nowego Jorku: kiedy przybyliś my na lotnisko Kennedy'ego, mieliś my mał y problem z wezwaniem taksó wki - kró tko mó wią c, doszliś my do wniosku, ż e najlepiej od razu przeł ą czyć się na amerykań ską komunika...
 •  9 lat wstecz
jezioro Michigan
USA
Studiują c sieć Wielkich Jezior Stanó w Zjednoczonych w ramach szkolnego programu geografii, nie wyobraż ał am sobie nawet, ż e zobaczę je na ż ywo, a nie w szkolnym atlasie.
 •  10 lat wstecz
Nowy Jork - wcale nie jest tak, jak nam pokazują
USA
Witajcie rodacy! Postanowił em zostawić swoją recenzję o wycieczce do Nowego Jorku, zwykle nie ma na to czasu i lenistwa, ale przed wyjazdem, jak wielu innych, odwró cił em Internet, zobaczył em wiele pię knych zdję ć , klipó w, recenzje i jak ...
 •  10 lat wstecz
Marsz. Ameryka z Ałmaty. Nowy Jork-San Francisco-Los Angeles-Las Vegas-Miami Cruise-N
Ameryka to kraj kolejek. Poza toaletami nie był o kolejek. Na szczę ś cie jest ich duż o. Dlatego nastaw się na kolejki, spore wydatki, podró ż do lat 80.
 •  10 lat wstecz
Pokaż więcej »