Kocham

Pisemny: 16 styczeń 2024
Czas podróży: 18 — 29 czerwiec 2023
Komu autor poleca hotel?: Na relaksujące wakacje
Ocena hotelu:
10.0
od 10
Oceny hoteli według kryteriów:
Pokoje: 10.0
Usługa: 10.0
Czystość: 10.0
Odżywianie: 10.0
Infrastruktura: 10.0
Był em już na tym niesamowitym obozie dwa razy, jeś li myś lisz o wyjeź dzie na ten obó z lub wysł aniu tam swoich dzieci, to twoja decyzja powinna brzmieć „tak”, ponieważ najlepsi doradcy, najlepsze miejsce na bogate wakacje, ró ż ne wycieczki wedł ug stopnia trudnoś ci poziom, dobre jedzenie i co najważ niejsze zgrany zespó ł , nikt nie bę dzie siedział sam z boku)
Twoje dziecko nie bę dzie chciał o wychodzić i przyjdzie tam wię cej niż raz.
Dzię kujemy Edelweiss za najlepsze wspomnienia!
Tłumaczone automatycznie z języka ukraińskiego. Zobacz oryginał