Czysty pokój, miła właścicielka. To wszystko!

Pisemny: 8 styczeń 2020
Czas podróży: 28 grudzień 2019 — 1 styczeń 2020
Ocena hotelu:
5.0
od 10
Oceny hoteli według kryteriów:
Pokoje: 4.0
Usługa: 6.0
Czystość: 7.0
Odżywianie: 1.0
Infrastruktura: 10.0
Poł oż enie hotelu jest dalekie od cał ej infrastruktury Dragobrat, ż eby normalnie zjeś ć trzeba chodzić po gó rach okoł o 15 minut. Jedzenie tam jest okropne!
Zero dź wię koszczelnoś ci! Sł ychać ludzi szepczą cych za ś cianą!! !
Kiedy poprosili o zwrot pienię dzy, powiedziano nam, ż e nie zwró cili pienię dzy, ponieważ nikt nie zostanie rozliczony w tych terminach. Przepraszam, ale jeś li nie podoba mi się twoja stodoł a, to muszę pł acić za wszystkie dni, w tym te 5 dni, któ re nie nadeszł y, i dopiero potem się wyprowadzić ?
Generalnie nie polecam nikomu, jeś li już wybraliś cie Dragobrat, nie ż ał ujcie przepł acania i zrelaksuj się w Adrenalinie!
Tłumaczone automatycznie z języka rosyjskiego. Zobacz oryginał

Uwagi (0) zostaw komentarz
Pokaż inne komentarze …
аватар