Zakątek starej Odessy

Ciekawe dla miłośników spokoju i piękna
Ocena 10110

30 kwiecień 2020Czas podróży: 5 luty 2020
Oryginalne muzeum znajduje się na ś wież ym powietrzu na skrzyż owaniu ulicy Gogola z bulwarem Ż vanetsky, niedaleko popularnego Mostu Cieszyń skiego. To miejsce na ś wież ym powietrzu powstał o w latach 70. XX wieku. Na pomysł jej zał oż enia wpadli dziennikarze pisma Wieczerniaja Odessa, choć coś podobnego planowali zrobić.50 lat przed pojawieniem się Zaką tka Starej Odessy.

Dziś znajdują się tam obiekty, któ re symbolizują pierwsze 100 lat historii Odessy.
Tłumaczone automatycznie z języka rosyjskiego. Zobacz oryginał

MIEJSCA W POBLIŻU
PYTANIE ODPOWIEDŹ
Brak pytań