Zakątek starej Odessy

Ulubiona Odessa
Ocena 10110

17 może 2017Czas podróży: 25 kwiecień 2013
Chodzenie po Odessie wydaje mi się najlepszą rozrywką . Nie tylko w pojedynkę , ale takż e w ramach grupy turystycznej chodziliś my tutaj, robiliś my zdję cia, sł uchaliś my opowieś ci przewodnika i obserwowaliś my licznych turystó w. Atmosfera, natura, zapachy starej Odessy sugerował y romantyczne myś li.
Tłumaczone automatycznie z języka rosyjskiego. Zobacz oryginał

MIEJSCA W POBLIŻU
PYTANIE ODPOWIEDŹ
Brak pytań