Mieżrechenski Regionalny Park Krajobrazowy

Najbardziej uduchowione miejsce
Ocena 10110

26 wrzesień 2019Czas podróży: 30 marta 2019
Był em tu 4 razy o ró ż nych porach roku, nawet 31 grudnia)))

Każ dego sezonu odbywają się wycieczki do ró ż nych ekotopó w. Przede wszystkim pamię tam spacer po bagnach jeziora Svyatogo w specjalnych ochraniaczach na buty. Trudno to sobie wyobrazić , ale jechaliś my jak fale po zaroś nię tej powierzchni bagna, a pod nami metry wody.

W parku znajduje się muzeum rę kodzieł a leś nego, w któ rym moż na dotkną ć lub przymierzyć wszystkie eksponaty, umó wić się na zabawną sesję zdję ciową , a takż e skosztować nalewek Polesia. Ale gł ó wną atrakcją parku jest reż yser Andrei Sagaydak, jego wycieczki nie są nudne, proste, ekscytują ce, zabawne.

Myś lę , ż e Park Mież rechenski jest obecnie najlepszą opcją na jednodniową wycieczkę z Kijowa.
Tłumaczone automatycznie z języka rosyjskiego. Zobacz oryginał

MIEJSCA W POBLIŻU
PYTANIE ODPOWIEDŹ
Brak pytań