Co zobaczyć w Efez?

2 atrakcja I 3 opinie

Najważniejsze atrakcje Efez

№1 wEfez
Ruiny Efezu
Ocena 10.0
Architektura, Fabula, Muzea, Pomniki i pomniki
№2 wEfez
Dom Dziewicy
Ocena 8.0
Architektura, Fabula, religia
Pokaż więcej »


NOWE RECENZJE
Ruiny Efezu
Ruiny staroż ytnego Efezu warto odwiedzić każ demu, kto podró ż uje do Turcji. Szczegó lnie dotyczy to tych, któ rzy przebywają na wybrzeż u Morza Egejskiego...
 •  5 lat wstecz