Budynek parlamentu węgierskiego

Budynek węgierskiego parlamentu, Orszaghaz
Węgry, Budapeszt
Ocena 8.8
10 Na podstawie 4 opinii
Subskrybuj recenzje:
Konfiguracja subskrypcji Napisać recenzję
GPS: 47.5072, 19.0457

Budynek parlamentu węgierskiego

Budynek węgierskiego parlamentu, Orszaghaz
Węgry, Budapeszt
Budynek węgierskiego parlamentu jest siedzibą węgierskiego parlamentu nad brzegiem Dunaju w Budapeszcie. W swojej architekturze misternie przeplatały się elementy neogotyckie wzorowane na Pałacu Westminsterskim i wpływach paryskiego Beaux-Arts. Budynek parlamentu jest największym na Węgrzech; ma 691 pokoi, 29 schodów i 10 dziedzińców.

OPINIE
Wszystkie recenzje (4)
Podróżował 7 lat wstecz
Ocena 9
Ten dom robi wraż enie. Zbudowany jest z jasnego kamienia i ozdobiony licznymi wież ami, iglicami, kolumnami, rzeź bami i innymi elementami dekoracyjnymi. Spó jrz na to z drugiej strony Dunaju, najlepiej z Baszty Rybackiej. Moż esz bliż ej przyjrzeć się poszczegó lnym elementom, któ re nie dają uogó lnionego wraż enia. Obok stoi maszt z wę gierską flagą narodową , przy któ rym stoją dwa czaty, czasem stoją ce, a czasem przechodzą ce.
brak komentarzy | zostaw komentarz
Podróżował 9 lat wstecz
Ocena 9
Brytyjczycy najlepiej opisali budynek wę gierskiego parlamentu: „Jeż eli nasz budynek parlamentu jest najwię kszy, to budynek wę gierskiego parlamentu jest najpię kniejszy! ” Có ż , jak moż na się spierać ? Architektura budynku zachwyca jednocześ nie swoją wielkoś cią i przewiewnoś cią . A jak pię knie wyglą da od strony rzeki, spacerują c ł ó dką ! Radzę kupić bilety z wyprzedzeniem na stronie Parlamentu, aby wejś ć do ś rodka z przewodnikiem.
brak komentarzy | zostaw komentarz
Podróżował 9 lat wstecz
Ocena 8
Có ż , są na ś wiecie miasta, miejsca i zabytki, któ rymi jeź dzi się i przejeż dż a, ale „nie są one oddane w wasze rę ce”. Tak jest z Parlamentem. Już od strony Budy tyle zdję ć zrobiono z Dunaju, pł yną c bezpoś rednio, ale ż eby odwiedzić , staną ć niedaleko i jakoś nie da się wejś ć do ś rodka. Zaplanował am obowią zkową wizytę na sierpień , sesję lotniczą z wycieczką , ale wyjazd się nie odbył .
brak komentarzy | zostaw komentarz
Podróżował 11 lat wstecz
Ocena 9
Wizytó wka Budapesztu. Architektura, któ ra uderza w wyobraź nię . Zdecydowanie trzeba zobaczyć! Jeś li zdecydujesz się nie ograniczać się do kontroli zewnę trznej, moż liwa jest ró wnież wycieczka do Parlamentu. Aby to zrobić , musisz wcześ niej kupić bilet na okreś lony czas. Wycieczki w ję zyku rosyjskim odbywają się okoł o 15-00. Koszt to 5200 forintó w (stan na kwiecień.2015). Czas trwania wycieczki to okoł o godziny.
brak komentarzy | zostaw komentarz
MIEJSCA W POBLIŻU
Pomnik Ferenca II Rakoczy .a
Ocena 8.0 - 1 opinia
Węgry, Budapeszt
Pomniki i pomniki
dystans: 0.1 km.
Na mapie
Pomnik Gyuli Andrássy
Ocena 8.0 - 1 opinia
Węgry, Budapeszt
Pomniki i pomniki
dystans: 0.2 km.
Na mapie
Pomnik Lajosa Kossutha
Ocena 8.0 - 1 opinia
Węgry, Budapeszt
Pomniki i pomniki
dystans: 0.2 km.
Na mapie
Muzeum Etnograficzne
Ocena 8.5 - 2 opinie
Węgry, Budapeszt
Architektura, Fabula, Muzea
dystans: 0.2 km.
Na mapie
Pomnik Zagłady Żydów
Ocena 7.7 - 3 opinie
Węgry, Budapeszt
Fabula, Pomniki i pomniki
Odwiedzić: Jest wolny
dystans: 0.4 km.
Na mapie
PYTANIE ODPOWIEDŹ
Brak pytań