Centrum handlowe SEC Enigma

Baw się dobrze!
Ocena 9110

23 sierpień 2018Czas podróży: 18 lipiec 2018
Byliś my w tym centrum handlowym 2 razy podczas programó w wycieczek (Thessaloniki i Petralona Cave). Podczas pierwszego wyjazdu udał o nam się odwiedzić piwnicę z winami. Dobry sommelier profesjonalnie reprezentował wina. Opowiedział zaró wno tł o historyczne, jak i smak win. Dał posmakować . Ceny są dobre, zestaw trzech butelek wina kupiliś my w promocji za jedyne 15 euro.
Nastę pnie odwiedziliś my butik z greckimi kosmetykami i sklep z pamią tkami, któ rych tam nie ma (oliwa z oliwek, oliwki ró ż nej obró bki, sł odycze, przyprawy do ró ż nych potraw i sał atek, mydł o, no, ró ż ne drobiazgi, magnesy, figurki, breloczki itp. ) Kupił em prezenty dla rodziny i przyjació ł.
A druga podró ż już zabł ysnę ł a, kupują c ubrania i buty, dział Kanelopoulos, w któ rym prezentowane są ś wiatowe marki, dobry wybó r i dobre rabaty na letni asortyment. Kupione cię ż ko.
Tym razem ró wnież udał o nam się zjeś ć lunch w lokalnej restauracji, mał ym, ale przytulnym lokalu.
Spró bowaliś my lunchu w szklance (ciekawa porcja dań ), a za jedyne 2.5 euro kalmary, krewetki w cieś cie lub makaron z krewetkami. Bardzo SMACZNIE i satysfakcjonują co, porcja normalna, a cena jak na owoce morza ś mieszna.
Otrzymaliś my wiele wraż eń z wycieczek, a centrum speł nił o wszystkie nasze proś by.
Tłumaczone automatycznie z języka rosyjskiego. Zobacz oryginał

MIEJSCA W POBLIŻU
PYTANIE ODPOWIEDŹ
Brak pytań