Centrum handlowe SEC Enigma

Centrum handlowe Enigma, Centrum handlowo-rozrywkowe Enigma Mall
Grecja, Półwysep Chalcydycki — Kassandra
Ocena 8.9
10 Na podstawie 17 opinii
Subskrybuj recenzje:
Konfiguracja subskrypcji Napisać recenzję
GPS: 40.2407, 23.3296

Centrum handlowe SEC Enigma

Centrum handlowe Enigma, Centrum handlowo-rozrywkowe Enigma Mall
Grecja, Półwysep Chalcydycki — Kassandra
Centrum handlowo-rozrywkowe Enigma Mall znajduje się w miejscowości Nea Moudania na greckim półwyspie Chalkidiki. Jest 37 różnych sklepów, w których można kupić ubrania i buty, futra, akcesoria domowe, zabawki, torby, pamiątki, kosmetyki i perfumy itp. Jest też pawilon na imprezy, restauracja, kawiarnia, sklep spożywczy, sklep dla dzieci plac zabaw i park. Centrum zostało otwarte w kwietniu 2017 roku.

OPINIE
Wszystkie recenzje (17)
Podróżował 5 lat wstecz
Ocena 9
Przyjechał em tu przypadkiem. Niewielki oś rodek z greckimi produktami, pamią tkami, sł odyczami, kosmetykami naturalnymi. Dobra piwnica z winami, kupił em kilka butelek wina musują cego. Sklep ikon, jubiler i futra-futra. Cał y korytarz butikó w z futrami, kamizelkami, dodatkami. Ceny są apetyczne, targują się , a my nie mogliś my się oprzeć , kupiliś my dla dziecka futerko. Ale nie był o z czego wybierać . Ale ogó lnie z powodzeniem się zatrzymaliś my!.
brak komentarzy | zostaw komentarz
Podróżował 5 lat wstecz
Ocena 9
Odpoczywaliś my na Pó ł wyspie Chalcydyckim na począ tku lipca, przyjechali tu na rodzinne zakupy. Wygodne jest pozostawienie dziecka pod opieką , w pobliż u znajduje się klub dla dzieci Grekoleto. Nasze 5-letnie dziecko dobrze się tam bawił o. Marina to ś wietny chł opak, z ł atwoś cią znalazł a wspó lny ję zyk z dzieć mi. W mię dzyczasie poż ytecznie spę dziliś my czas, dokonaliś my zakupó w.
brak komentarzy | zostaw komentarz
Podróżował 5 lat wstecz
Ocena 9
Kupił em tu futro dla mojej ż ony jako prezent na rocznicę . Choć centrum jest niewielkie, jest wiele sklepó w z futrami, przyzwoitym asortymentem wyrobó w futrzarskich, niektó re z nich nawet nie zdą ż ył y się udać . Ceny są ró ż ne, w zależ noś ci od tego, co bierzesz, ale o dziwo moż esz się targować . Wcią ż oczywiś cie nie pojechaliś my zimą , ale wszyscy przyjrzeli się uważ nie, był o dobrze uszyte, ró wno, futerko był o mię kkie puszyste.
brak komentarzy | zostaw komentarz
Podróżował 5 lat wstecz
Ocena 9
Kupił em tu pł aszcz. Niezwykle zadowolony z mojego zakupu. Zadowolony z jakoś ci futra i krawiectwa. Ceny są ró ż ne, ale targowanie się jest wł aś ciwe, mimo ż e jest to centrum handlowe. Szeroki asortyment, dobra obsł uga. Ponadto byli na degustacji w piwnicy z winami i kupowali oliwki, oliwę , mió d i pamią tki. Zakupy poszł y dobrze, dzię kuję .
brak komentarzy | zostaw komentarz
Podróżował 6 lat wstecz
Ocena 9
Cześ ć . Odpoczywał w sierpniu na Pó ł wyspie Chalcydyckim. Odwiedził em centrum handlowe Enigma i był em mile zaskoczony asortymentem greckich produktó w i pamią tek. Kupił am tam prawie wszystkie pamią tki: oliwę , wina, oliwki, greckie sł odycze, obł ę dną iloś ć kosmetykó w na bazie tej samej oliwy, mydł o itp. Był em bardzo zadowolony ze sklepu z towarami z prawosł awnego stanu monastycznego Athos, a mianowicie z klasztoru Vatopedi.
brak komentarzy | zostaw komentarz
Podróżował 6 lat wstecz
Ocena 9
Byliś my w tym centrum handlowym 2 razy podczas programó w wycieczek (Thessaloniki i Petralona Cave). Podczas pierwszego wyjazdu udał o nam się odwiedzić piwnicę z winami. Dobry sommelier profesjonalnie reprezentował wina. Opowiedział zaró wno tł o historyczne, jak i smak win. Dał posmakować . Ceny są dobre, zestaw trzech butelek wina kupiliś my w promocji za jedyne 15 euro. Nastę pnie odwiedziliś my butik z greckimi kosmetykami i sklep z pamią tkami, któ rych tam nie ma (oliwa z oliwek, oliwki ró ż nej obró bki, sł odycze, przyprawy do ró ż nych potraw i sał atek, mydł o, no, ró ż ne drobiazgi, magnesy, figurki, breloczki itp.
brak komentarzy | zostaw komentarz
Podróżował 6 lat wstecz
Ocena 6
Tutaj każ dy znajdzie coś dla siebie. Odwiedziliś my to centrum z cał ą rodziną : ja, mó j mą ż i có rka, 6 lat, odpoczywaliś my w hotelu Pallini Beach. Z hotelu kilka razy dziennie odjeż dż a bezpł atny autobus. Moja có rka od razu poszł a do klubu dziecię cego Grekoleto, zakupy są jej, mamy taką dziewczynę )) Swoją drogą bardzo wygodnie jest zostawić dziecko pod opieką podczas zakupó w, a nie drę czyć siebie i dziecko.
brak komentarzy | zostaw komentarz
Podróżował 6 lat wstecz
Ocena 9
Dobre centrum handlowe, w wię kszoś ci na parkiecie zajmują sklepy z futrami. To jest miejsce, w któ rym moż na kupić futro lub inny produkt futrzany. Wybó r jest ogromny. Poza tym cał y dział z odzież ą mę ską , damską i dziecię cą , obuwiem i sklepem z dodatkami, nie ma zbyt wielu marek, ale jakoś ć jest dobra + był y rabaty, z któ rych byliś my niezmiernie zadowoleni. I oczywiś cie pamią tki (od magnesó w po specjalnie dobrane zestawy), sklep z kosmetykami, sklep z ikonami i piwnica z winami.
brak komentarzy | zostaw komentarz
Podróżował 6 lat wstecz
Ocena 10
Odwiedziliś my to centrum handlowe po programie wycieczki Petralona Cave. Bardzo podobał a mi się restauracja! Przytulna spokojna atmosfera, urozmaicone menu, któ re zadowoli nawet najbardziej wyrafinowany gust. Dobra obsł uga, mił a obsł uga, któ ra zawsze sł uż y fachową radą przy zamawianiu potraw. I oczywiś cie niesamowite jedzenie! Ceny też są „apetyczne”, nie spodziewaliś my się tego.
brak komentarzy | zostaw komentarz
Podróżował 6 lat wstecz
Ocena 9
Tylko pozytywne wraż enia, miejsce super! Trzydzieś ci trzy przyjemnoś ci w jednym miejscu: wina, oliwa z oliwek, oliwki, sery, sł odycze, przyprawy - wszystko doskonał ej jakoś ci, zamknię te. Oferują produkty do smaku wł aś nie tam. Moż na kupić dobre greckie kosmetyki i perfumy, ceny był y mile zaskoczone. Biż uteria, ikony podś wietlane na gó rze Athos. Nawiasem mó wią c, jeś li ktoś chce futra, jest wiele butikó w z futrami i skó rami.
brak komentarzy | zostaw komentarz
MIEJSCA W POBLIŻU
Cafe Terkenlis w Nea Potidea
Ocena 8.0 - 1 opinia
Grecja, Półwysep Chalcydycki — Kassandra
Restauracje, kawiarnie
dystans: 3 km.
Na mapie
Restauracja rybna Marina Sea Food
Ocena 8.0 - 1 opinia
Grecja, Półwysep Chalcydycki — Kassandra
Restauracje, kawiarnie
dystans: 5.1 km.
Na mapie
Jaskinia Petralona
Ocena 7.5 - 2 opinie
Grecja, Chalkidiki — Nea Kallikratia
Fabula, Muzea, Natura
dystans: 20.3 km.
Na mapie
Ruiny świątyni Zeusa-Ammona
Brak recenzji
Grecja, Chalkidiki — Nea Kallikratia
Architektura, Fabula
Odwiedzić: Jest wolny
dystans: 20.8 km.
Na mapie
Plaża Lagomandra
Brak recenzji
Grecja, Półwysep Chalcydycki — Sitonia
Natura, Plac
Odwiedzić: Jest wolny
dystans: 37.3 km.
Na mapie
PYTANIE ODPOWIEDŹ
Brak pytań