Pałac Królewski

Dla miłośników średniowiecznej broni i zbroi
Ocena 10110

21 sierpień 2020Czas podróży: 27 styczeń 2020
Mojej ż onie bardzo się podobał o, ja podobał y mi się.3 pokoje. Do samego pał acu zaję ł o nam okoł o 3 godzin, szedł bym za godzinę ))). Ale oddzielona Zbrojownia to tylko wzajemna rozkosz! Tak bogatej kolekcji zbroi rycerskiej pó ź nego ś redniowiecza trzeba jeszcze szukać ! Uwaga, audioprzewodnik oferuje aż.3 opcje - od najbardziej szczegó ł owej do pł ynnej. Wybierz dobrze!!! !
Tłumaczone automatycznie z języka rosyjskiego. Zobacz oryginał

MIEJSCA W POBLIŻU
PYTANIE ODPOWIEDŹ
Brak pytań