Zoo Schönbrunn

Zoo w Wiedniu, Tiergarten Schönbrunn, Zoo Schönbrunn, Zoo w Wiedniu
Austria, Żyła
Odwiedzić: Płatny
Ocena 9.7
10 Na podstawie 3 opinii
Subskrybuj recenzje:
Konfiguracja subskrypcji Napisać recenzję
GPS: 48.1815, 16.3025

Zoo Schönbrunn

Zoo w Wiedniu, Tiergarten Schönbrunn, Zoo Schönbrunn, Zoo w Wiedniu
Austria, Żyła
Schönbrunn Zoo to zoo znajdujące się w Pałacu Schönbrunn w Wiedniu. Zbudowany w 1752 roku jako cesarska menażeria, jest najstarszym zoo na świecie. Zajmuje powierzchnię 17 hektarów i zawiera około 4600 zwierząt prawie pięciuset gatunków.

OPINIE
Wszystkie recenzje (3)
Podróżował 7 lat wstecz
Ocena 10
Byliś my w zoo, kiedy wybraliś my się na wycieczkę autobusową po Europie. Ponieważ mieliś my pó ł dnia wolnego już we Lwowie, wiedzieliś my z mę ż em, ż e powinniś my się dostać do wiedeń skiego zoo. Ś wietnie się bawiliś my i czuliś my się jak dzieci, bo zoo jest niesamowicie pię kne, jest duż o miejsca dla zwierzą t i ludzi, fascynują ce akwarium, w któ rym moż na zobaczyć ryby Dory i Nemo i wiele innych.
brak komentarzy | zostaw komentarz
Podróżował 13 lat wstecz
Ocena 9
Bardzo podobał o mi się to zoo. Miejsca wystarczy dla wszystkich – zaró wno dla ludzi, jak i dla zwierzą t. Aranż acja wybiegó w, organizacja tras dla zwiedzają cych, wszystko przemyś lane w najmniejszym szczegó le. A co za ró ż norodnoś ć dzikich zwierzą t...koale, hipopotamy, sł onie, flamingi, ż yrafy, pingwiny...mró wkojad z mł odym! Nigdy nie widział em takiego bez szczeniaka, ale oto taki cud : ) Zwierzę ta zadbane, klatki czyste - pię kna! Koniecznie odwiedź karmienie zwierzą t i waż enie koali.
brak komentarzy | zostaw komentarz
Podróżował 12 lat wstecz
Ocena 10
Do ogrodó w zoologicznych był em od dzieciń stwa powś cią gliwy, ale zoo w Wiedniu nawet mnie zachwycił o. Zajmuje czę ś ć parku Schö nbrunn - tak nazywa się Zoo Schö nbrunn. Jest tu wiele zwierzą t, a jeszcze wię cej ludzi. Ale ani ludzie, ani zwierzę ta nie przeszkadzają sobie nawzajem. Najbardziej podobał mi się dom w dż ungli, w któ rym opró cz przeró ż nych tropikalnych ptakó w wiszą w grona ogromne nietoperze owocoż erne - to taki duż y nietoperz, zupeł nie jak w filmie o wampirach! : ) Pierwsze pawilony cesarskiej menaż erii, zbudowane okoł o dwieś cie lat temu (zoo w Wiedniu jest najstarsze na ś wiecie! ) oraz spiż owy pomnik lwa - pierwszego "mieszkań ca" bliskiej klatki Schö nbrunn, wyglą dają bardzo wzruszają ce na tle cał ego tego przepychu.
brak komentarzy | zostaw komentarz
MIEJSCA W POBLIŻU
Szklarnia palmowa Schönbrunn
Brak recenzji
Austria, Żyła
Architektura, Muzea, Natura
Odwiedzić: Płatny
dystans: 0.3 km.
Na mapie
Pawilon Pustyni Schönbrunn
Brak recenzji
Austria, Żyła
Architektura, Muzea, Natura
Odwiedzić: Płatny
dystans: 0.4 km.
Na mapie
Pałac Schönbrunn
Ocena 9.4 - 7 opinii
Austria, Żyła
Architektura, Fabula
dystans: 0.9 km.
Na mapie
Muzeum Techniki
Brak recenzji
Austria, Żyła
Muzea, Produkcja
Odwiedzić: Płatny
dystans: 1.6 km.
Na mapie
Muzeum Dom Morza
Brak recenzji
Austria, Żyła
Muzea, Natura, Rozrywka
Odwiedzić: Płatny
dystans: 4.2 km.
Na mapie
PYTANIE ODPOWIEDŹ
Brak pytań