Recenzja hotelu Comino

Pisemny: 31 lipiec 2019
Czas podróży: 3 — 10 czerwiec 2019
Ocena hotelu:
8.0
od 10
Oceny hoteli według kryteriów:
Wyż ywienie all inclusive jest bardzo przyzwoite, w gł ó wnym budynku był y bungalowy i pokoje. Po terenie jeź dzi samochó d, któ ry dostarcza z bungalowu do gł ó wnej restauracji. Na naszą proś bę przeniesiono nas do gł ó wnego budynku, gdzie pokoje był y lepsze i nowsze. Na tej wyspie jest tylko jeden mał y hotel, nie ma tam nic innego. W pobliż u znajduje się bardzo pię kna niebieska zatoka, któ rą ludzie przyjeż dż ają oglą dać z innych hoteli. Statkiem przynajmniej codziennie moż na dopł yną ć na są siednią , wię kszą wyspę . Cena odpowiada jakoś ci, nie jest to hotel, któ ry wymagał by od niego czegoś wię cej.
Tłumaczone automatycznie z języka rosyjskiego. Zobacz oryginał
Uwagi (0) zostaw komentarz
Pokaż inne komentarze …
аватар