Weligama Bay Marriott Resort & Spa 5*– Opinie

6
Ocena 3.810
na podstawie
6 opinii
№1 w ocenie hotelu Weligama
9.9 Numer
4.4 Usługa
9.0 Czystość
1.7 Odżywianie
3.4 Infrastruktura
Ośrodek Weligama Bay Marriott Resort & Spa znajduje się w miejscowości Weligama, na wybrzeżu zatoki. Hotel został otwarty w 2017 roku. Hotel położony jest na południowym wybrzeżu wyspy w zatoce Weligama, w popularnym kurorcie Weligama, w pobliżu fortu Galle i zatoki Mirisa. Weligama Bay Marriott Resort & Spa jest idealnym miejscem na rodzinne wakacje, miesiąc miodowy czy spotkania biznesowe.Więcej →
аватар zhabenjamale
 •  podróżował 3 miesięcy wstecz
Ocena 3.0
Wprowadziliś my się.21 lutego, mamy 2 pokoje (jest nas 4: ja, mó j mą ż , mó j 8.5-letni syn i moja mama). Najpierw przydzielono nam jeden pokó j, bo drugi nie był jeszcze gotowy. Przyjechaliś my ś wię tować moje urodziny, któ re przypadają. … Już ▾ Wprowadziliś my się.21 lutego, mamy 2 pokoje (jest nas 4: ja, mó j mą ż , mó j 8.5-letni syn i moja mama). Najpierw przydzielono nam jeden pokó j, bo drugi nie był jeszcze gotowy. Przyjechaliś my ś wię tować moje urodziny, któ re przypadają.26 lutego. Kiedy podano nam drugi numer, okazał o się , ż e czeka na nas tort z napisem Wszystkiego najlepszego. Poszedł em do recepcji, pokazał em paszport i powiedział em: dzię kuję , ale moje urodziny są za 5 dni, weź ciasto, wł ó ż do lodó wki) Dziś jest 28, tort nadal stoi. Czy powinienem powiedzieć , ż e 26-tego nie był o tortu? Wydaje się to drobnostką , ale jest nieprzyjemne.
Lokalizacja hotelu jest doskonał a! Wszystkie pokoje mają widok na ocean. Same pokoje też są dobre, duż e, pię kne.
Teraz o nieprzyjemnym.
1) Plaż a miejska dla surferó w. Na deskach duż o ludzi, samo pł ywanie nie ma szans, jak wyjdziesz spod fali, to komuś wbijesz deskę w gł owę.
Maluch pró bował surfować , podobał o mu się to. Mó j mą ż raz poszedł popł ywać i kategorycznie odmó wił ponownego wejś cia do oceanu, podobnie jak moja mama.
Poszliś my na plaż ę Secret - są też fale, któ re rzucają kamienie pod wodę , maluch uszkodził sobie nogę.
2) Jedzenie. W zwią zku z tym sytuacja jest jeszcze gorsza niż w przypadku oceanu. WSZYSTKIE jedzenie jest ostre! Nawet sał atki warzywne! To, czego nie posypano czerwonym i czarnym pieprzem, wypeł nia się curry. Drugiego dnia znalazł em szefa kuchni i zapytał em go: gdzie jest normalne, nie pikantne jedzenie? ! Mam dziecko na pustym makaronie! Potem usmaż yli kilka skrzydeł ek dla malucha bez niczego.
Wniosek: najgorsze wakacje od 10 lat! I zjechaliś my pó ł ś wiata, nawet brudna Kenia był a lepsza!
Nie polecam tego hotelu na rodzinne wakacje. Odliczamy dni do powrotu do domu.
Пляж Secret beach
аватар
 •  podróżował 4 roku wstecz
Ocena 9.0
Dobry hotel, doskonał a przesiadka, kursują autobusy, pocią gi. Komfortowy pokó j z widokiem na zatokę . W pokoju znajduje się telewizor z pł askim ekranem, minilodó wka oraz zestaw do parzenia kawy i herbaty. Internet tylko za opł atą . Przygotuj się na to, ż e odpoczywa tam wielu Chiń czykó w. … Już ▾ Dobry hotel, doskonał a przesiadka, kursują autobusy, pocią gi. Komfortowy pokó j z widokiem na zatokę . W pokoju znajduje się telewizor z pł askim ekranem, minilodó wka oraz zestaw do parzenia kawy i herbaty. Internet tylko za opł atą . Przygotuj się na to, ż e odpoczywa tam wielu Chiń czykó w.
аватар marjan2
 •  podróżował 5 lat wstecz
Ocena 10.0
Wybrał em ten hotel, ponieważ został zbudowany w 2017 roku. Recenzje są dobre. Jedzenie jest super, ocean jest super. W hotelu jest niuans, zameldowanie po godzinie 15:00, jeś li chcesz zameldować się wcześ niej, musisz dodatkowo zapł acić . Wifi jest niesamowite. … Już ▾ Wybrał em ten hotel, ponieważ został zbudowany w 2017 roku. Recenzje są dobre. Jedzenie jest super, ocean jest super. W hotelu jest niuans, zameldowanie po godzinie 15:00, jeś li chcesz zameldować się wcześ niej, musisz dodatkowo zapł acić . Wifi jest niesamowite. Do plaż y był o 50 metró w, bardzo mi się podobał o. Minusem jest to, ż e w hotelu nie ma ani jednego pracownika mó wią cego po rosyjsku. Ogó lnie hotel mi się podobał , mogę go polecić .
аватар evgeniadudenko504
 •  podróżował 6 lat wstecz
Ocena 9.0
Mó j mą ż i ja absolutnie nie ż ał owaliś my wyboru hotelu! ! Weligama Bay Marriott Resort & Spa mile nas zaskoczył i zadowolony z obsł ugi i warunkó w. Jest zdecydowanie wart swoich pienię dzy! Nic dziwnego, ż e został nam zaoferowany jako jeden z pierwszych przy zakupie wycieczki. … Już ▾ Mó j mą ż i ja absolutnie nie ż ał owaliś my wyboru hotelu! ! Weligama Bay Marriott Resort & Spa mile nas zaskoczył i zadowolony z obsł ugi i warunkó w. Jest zdecydowanie wart swoich pienię dzy! Nic dziwnego, ż e został nam zaoferowany jako jeden z pierwszych przy zakupie wycieczki. Podró ż owaliś my z TPG. Bardzo dobrze zorganizowane wakacje. Lot i transfer bez problemó w. Pomoc na wszystkich etapach wakacji. Cał odobowa komunikacja z managerem w celu rozwią zania nawet najmniejszych problemó w i pytań . Personel recepcji hotelu jest bardzo uprzejmy i pomocny, zostaliś my serdecznie przywitani, konsultowani we wszystkich sprawach, zarejestrowani i odprowadzeni do pokoju. Nasz pokó j był mał y, bardzo wygodny i czysty. Bardzo duż e i wygodne ł ó ż ko! ! Panoramiczne okna z widokiem na ocean! Pokó j wyposaż ony jest w klimatyzację i wentylator sufitowy. Telewizor, sejf, czajnik, lodó wka, suszarka do wł osó w i inne sprzę ty. Poza tym pokó j jest peł en niezbę dnych drobiazgó w - szlafroki, kapcie, pasta do zę bó w, mydł o, szampony, zestaw do herbaty i nie tylko. Rę czniki są po prostu biał e! Dobrze posprzą tali. Obsł uga mił a, uś miechnię ta, pomocna. Jedzenie jest zró ż nicowane. Wiele potraw narodowych. Ś niadania z duż ą iloś cią seró w, dodatkó w, wypiekó w, owocó w i warzyw. Na obiad i kolację zawsze jest duż o ciekawych dań , pyszne owoce morza, mię sa, ryby, do nich sał atki i sosy, wypieki, desery. Teren hotelu jest niewielki, są dwa baseny, tereny rekreacyjne, dostę p do plaż y. Plaż a jest dł uga, pię kna linia brzegowa, ale fale są wystarczają co duż e, po prostu idealne miejsce do surfowania! W hotelu znajduje się ró wnież spa, lobby bar, sił ownia. Generalnie w pobliż u nie ma ż adnych atrakcji, wię c nie wyszliś my poza hotel, woleliś my cieszyć się wymierzonymi wakacjami na plaż y. Polecam ten hotel turystom!
аватар Elena9009
 •  podróżował 6 lat wstecz
Ocena 10.0
Nowy hotel, jechaliś my 3 godziny od lotniska w Kolombo, ale ostrzegano nas, ż e czeka nas dł uga podró ż . Bardzo podobał o mi się , ż e terytorium jest duż e, zadbane. Wiele okazji do robienia rzeczy. Jest to szczegó lnie waż ne, jeś li podró ż ujesz z dzieć mi. … Już ▾ Nowy hotel, jechaliś my 3 godziny od lotniska w Kolombo, ale ostrzegano nas, ż e czeka nas dł uga podró ż . Bardzo podobał o mi się , ż e terytorium jest duż e, zadbane. Wiele okazji do robienia rzeczy. Jest to szczegó lnie waż ne, jeś li podró ż ujesz z dzieć mi. . Mieliś my pokó j z widokiem na morze, bardzo go kocham i jestem gotó w zapł acić dodatkowo. Duż e panoramiczne okno otwiera się na balkon. Ł azienka jest ogromna! Wszystko w marmurze, bardzo wygodne. Personel jest pomocny, a jedzenie jest bardzo dobre. Szukał em wad w hotelu - nie znalazł em.
аватар pusistik_ukr.net
 •  podróżował 6 lat wstecz
Ocena 8.0
Mimo, ż e hotel ma dopiero sześ ć miesię cy, w styczniu 2018 roku był zapeł niony w 90%. W tej chwili jest to najwię kszy hotel globalnej sieci w Weligamie, a najprawdopodobniej na cał ej Sri Lance. Posił ki: ś niadania są dobre - są klasyczne dania europejskie - musli i pł atki okoł o 7 rodzajó w, naleś niki, kieł baski, papaja, arbuz, soki kokosowe i buraczane, dobre wypieki i rogaliki. … Już ▾ Mimo, ż e hotel ma dopiero sześ ć miesię cy, w styczniu 2018 roku był zapeł niony w 90%. W tej chwili jest to najwię kszy hotel globalnej sieci w Weligamie, a najprawdopodobniej na cał ej Sri Lance.
Posił ki: ś niadania są dobre - są klasyczne dania europejskie - musli i pł atki okoł o 7 rodzajó w, naleś niki, kieł baski, papaja, arbuz, soki kokosowe i buraczane, dobre wypieki i rogaliki. Są też pikantne dania ze Sri Lanki i Azji. Kawa i herbata są przynoszone w czajniczkach - w przeciwień stwie do kolacji napoje, w tym ś wież e soki, są bezpł atne podczas ś niadania. Ś niadanie w formie bufetu kosztuje 16 USD za osobę .
Kolacja - 24 USD za osobę Napoje są uważ ane za dodatkowe (na przykł ad herbata - 3 USD) - dobrze, ż e został eś o tym ostrzeż ony. Kolacja rozczarowana: ryż , spaghetti z ró ż nymi sosami, skromny wybó r warzyw i sał atek, kilka zup, na stoł ach nie był o mię sa, być moż e szybko został o rozebrane. Był a ograniczona iloś ć owocó w morza. Kilka rodzajó w pysznych deseró w. Szef kuchni podchodzi do każ dego stolika, zastanawiają c się , czy goś cie są ze wszystkiego zadowoleni. Obsł uga jest dyskretna.
Pokoje: nowoczesny design, meble z litego drewna, panoramiczne okno z widokiem na ocean, balkon, okno zamykane na elektryczne rolety. Przy oknie stoi przytulna kanapa. Wszystkie pokoje z widokiem na ocean!
Ł ó ż ko jest duż e, mię kkie, ale już od pierwszego dnia krę pował nas dziwny zapach - jakby obok ł ó ż ka został y wodorosty lub coś był o nieś wież e. Okazał o się , ż e to materac i poduszki. Podobno z powodu duż ej wilgotnoś ci. Detal - ale cał kiem psuł wraż enie. Spaliś my na otwartym balkonie - szum oceanu pogrą ż a w medytacji i uspokaja. Ale czasami idyllę zakł ó cał y komary.
W ł azience znajduje się komplet akcesorió w ką pielowych i kosmetycznych: opró cz zwykł ego szlafroka, kapci i ż eli pod prysznic znajdują się.2 szczoteczki do zę bó w, pasta do zę bó w, maszynka do golenia i balsam, pł yn do pł ukania ust. Zestawy był y regularnie uzupeł niane. W pokoju znajduje się zaró wno prysznic, jak i wanna.
Terytorium: zadbane, zwarte, dobrze przemyś lane - są dwa pł ytkie baseny, doś ć leż akó w i duż ych krzeseł wiklinowych, wieczorne oś wietlenie, palmy… jednak na samej plaż y nie ma leż akó w i przebieralni.
Plaż a: bardzo silne fale, nic dziwnego, ż e Weligama uważ ana jest za raj dla surferó w. Szeroka linia brzegowa, duż o wolnej przestrzeni, ale samo pł ywanie jest problematyczne.
Jest jeszcze jedno „ale”: hotel bardzo kontrastuje z okoliczną wioską : zniszczone domy, rybacy sprzedają cy swó j poł ó w tuż przed zakurzoną jezdnią , brak normalnych restauracji, z któ rych sł yną inne wioski na Sri Lance, oraz brak atrakcji w samej Weligamie. Problem ten rozwią zał y wycieczki kolejowe do Galle i Hikkaduwy.
Wniosek: hotel ma dopiero sześ ć miesię cy, jest potencjał do rozwoju, fajnie był oby dodać moż liwoś ć rezerwacji wycieczek (ponieważ infrastruktura turystyczna nie jest rozwinię ta, w poró wnaniu np. z Hikkaduwą ). Dlatego gł ó wnym ż yczeniem jest przyczynienie się do rozwoju infrastruktury wsi. Biorą c pod uwagę , ż e Marriott jest najwię kszym pracodawcą w wiosce, Weligama ma przed sobą ś wietlaną przyszł oś ć .
номер ванна номер


EKSPERCI HOTELI
Wdzięki kobiece

Weligama Bay Marriott Resort & Spa расположен в г. Велигама, на побережье залива. Отель открылся в 2017 году. Отель расположен на южном побережье острова в заливе Велигама, в популярном курортном городе Велигама, в непосредственной близости от Форта Галле и бухты Мириса. Weligama Bay Marriott Resort & Spa идеально подходит для семейного отдыха, свадебного путешествия или проведения деловых встреч.

Lokalizacja Расстояние до Международного аэропорта 173 км.
Plaża
 • 1 linia
 • plaża miejska
 • plaża piaskowa
W hotelu

В отеле есть 3 ресторана, бар и кафе, 2 бассейна и детский бассейн с шезлонгами, зонтиками и полотенцами, 4 конференц-зала (490 кв. м общей площади помещений для мероприятий), бесплатный доступ в Интернет, услуга консьержа по запросу. Есть доставка прессы, еды и напитков в номер. Бальный зал площадью 397 кв. м и живописная терраса для проведения важных деловых встреч и торжеств. 850 человек вмещает самое большое помещение для проведения мероприятий. Есть услуга профессионального кейтеринга и необходимое оборудование для проведения конференций и банкетов. Услуги сухой чистки, чистки обуви по запросу.

 • restauracja
 • kawiarnia/bar
 • otwarty basen
 • sala konferencyjna/sala bankietowa
 • centrum biznesowe
 • parking
 • wypożyczalnia samochodów
 • bezpieczny
 • darmowe wi-fi
 • winda
 • pranie
 • fryzjer/salon kosmetyczny
 • udogodnienia dla osób niepełnosprawnych
 • pokoje dla niepalących
 • wymiana walut
 • płatność kartami płatniczymi
Dla dzieci Отель приветствует пребывание детей на своей территории. Есть детский бассейн, игровая комната, детские книги и детский клуб. Настольные игры и/или пазлы.
 • basen dla dzieci
 • klub dziecięcy
 • menu dla dzieci w restauracji
 • łóżko składane
Rozrywka i sport Есть возможность отправиться на увлекательную экскурсию с наблюдением китов и дельфинов. В саду или на террасе есть возможность устроить барбекю (за отдельную плату). Экскурсия или презентация о местной культуре. Снаряжение для бадминтона. Ныряние с маской и трубкой.
 • siłownia
 • sporty wodne
 • animacja
 • organizacja wycieczek
Opis pokoi

188 номеров и 10 люксов с видом на море. Здание имеет 14 этажей.

W pokojach

В номерах: обеденная зона, телевизор, медиа-панель, кондиционер, бесплатный интернет, балкон, мини-бар (платно), чайник и кофеварка, сейф, большая кушетка, бесплатная вода, собственная ванная комната с феном, халатами, тапочками и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями, утюг и гладильная доска, телефон.

Adres 700 Matara Road, Pelana, Weligama 81700 Sri Lanka
Telefony: +94 41 4600100
Stronie internetowej: Weligama Bay Marriott Resort & Spa
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. Рядом с отелем находится городской песчаный пляж.
Какие развлечения есть в отеле?
Для поддержания хорошей физической формы отель предлагает посетить тренажерный зал. В отеле есть водные развлечения. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация. В отеле присутствует организация экскурсий, упрощает выбор и дает советы специалист по туризму.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. В ресторане есть отдельное детское меню или зона с детским питанием. По Вашей просьбе отель предоставляет детскую кроватку (бесплатно).