Continental 3*– Opinie

2
Ocena 6.010
na podstawie
2 opinii
6.0 Numer
5.0 Usługa
7.0 Czystość
4.0 Odżywianie
5.0 Infrastruktura
Hotel położony jest w pierwszej linii od morza, tuż obok piaszczystej plaży i zabytkowego centrum Pesaro.Więcej →
аватар avk_1963
 •  podróżował 9 lat wstecz
Ocena 6.0
Hotel jest bardzo prosty, nie wiem czy to trzyosobowy, ale w pobliż u są trzygwiazdkowe hotele z basenem, nowoczesną windą , klimatyzacją i duż ymi balkonami. Oczywiś cie droż sze. Ale wiedzieliś my co kupujemy i byliś my bardzo zadowoleni z hotelu, szybko i sprawnie posprzą taliś my, wymieniliś my rę czniki, poś ciel na ż yczenie, a Eliza dł ugo przepraszał a za koniecznoś ć przypominania. … Już ▾ Hotel jest bardzo prosty, nie wiem czy to trzyosobowy, ale w pobliż u są trzygwiazdkowe hotele z basenem, nowoczesną windą , klimatyzacją i duż ymi balkonami.
Oczywiś cie droż sze.
Ale wiedzieliś my co kupujemy i byliś my bardzo zadowoleni z hotelu, szybko i sprawnie posprzą taliś my, wymieniliś my rę czniki, poś ciel na ż yczenie, a Eliza dł ugo przepraszał a za koniecznoś ć przypominania.
Ś niadanie oczywiś cie to nie fontanna - porcjami, na talerzu, kawał ek sera, szynka, kieł basa, dż emy, jogurt, kawa, ciasteczka.
Kolacja nie został a podję ta.
ALE....
Hotel znajduje się tuż nad morzem, 10 metró w i uderzasz w piasek, kolejne 50 metró w i jesteś w morzu!
Centrum miasta 10 minut spacerem, 15 minut stare miasto, 20 minut stacja kolejowa Wszystko jest kompaktowe i bardzo wygodne.
Jeś li zamierzasz odpoczą ć na morskiej plaż y, nie rzucasz palcami jak wentylator, znasz angielski do minimum, moż esz spokojnie kupić tu pokó j.
аватар zvezd
 •  podróżował 15 lat wstecz
Ocena 6.0
Hotel jako cał oś ć jest doś ć duż y i stoi w pierwszej linii. Cztery pię tra, dwie windy. Ale jednocześ nie ś ciany są z kartonu (chyba jak we wszystkich hotelach we Wł oszech). Pokoje nie są zbyt duż e iw zależ noś ci od tego, ile osó b odpoczywa. … Już ▾ Hotel jako cał oś ć jest doś ć duż y i stoi w pierwszej linii. Cztery pię tra, dwie windy. Ale jednocześ nie ś ciany są z kartonu (chyba jak we wszystkich hotelach we Wł oszech). Pokoje nie są zbyt duż e iw zależ noś ci od tego, ile osó b odpoczywa. Dwó m nadal ma szczę ś cie, a jeś li wię cej, to bę dzie tł oczno. Dla dzieci są to gł ó wnie ł ó ż ka pię trowe lub dwa obok siebie, ciasno ze sobą . Instalacja wodno-kanalizacyjna pozostawia wiele do ż yczenia, choć nie we wszystkich pokojach. Prawie cał y personel techniczny (sprzą taczki) posł uguje się ję zykiem rosyjskim, co w pewnym stopniu uł atwia komunikację . Ale Wł osi pracują w recepcji. Ale znają angielski. Ogó lnie personel jest bardzo przyjazny.
Duż ym plusem tego hotelu jest jedzenie bardzo dobre. Wybó r dań , warzyw. To prawda, ż e ​ ​ na deser trzeba czekać bardzo dł ugo. Podawaj naprawdę niezbyt szybko. Mają bardzo wygodną rzecz - gdy zamawiasz wino lub wodę i nie pijesz, zostawiasz je na stole, a na drugi dzień przynoszą Ci niedokoń czony produkt (z reguł y jest już na stole). Bardzo wygodne i oszczę dne.
O opalaniu się na plaż y. Wszystko jest pł atne. Leż aki, parasole itp. Na rę czniku prawie nie ma miejsc do opalania. Co prawda jest miejsce niedaleko hotelu (gdzie kanał ) moż e się tam znajdować , ale jest go niewiele. Lepiej kupić miejsce z leż akiem. To bę dzie znacznie wygodniejsze. Tutaj z widokiem na morze i balkonami "nacią gnię ta" podł oga okien zwró conych do siebie. Generalnie moż na powiedzieć , ż e są lepsze hotele, ale są też gorsze. Ten jest czymś pomię dzy.


Nie ma jeszcze pytań
Zadać pytanie o hotelu
ekspertom i uzyskaj odpowiedzi
w ciągu najbliższych kilku godzin.
EKSPERCI HOTELI

Hotel położony jest w pierwszej linii od morza, tuż obok piaszczystej plaży i zabytkowego centrum Pesaro.

W hotelu

  • parkowanie

  • restauracja

  • FAQ