David InterContinental Tel Aviv 5*– Opinie

1
Ocena 7.010
na podstawie
1 opinie
8.0 Numer
6.0 Usługa
8.0 Czystość
6.0 Odżywianie
7.0 Infrastruktura
Hotel położony jest w centrum Tel Awiwu, blisko głównych ośrodków kulturalnych miasta, elitarnej dzielnicy Newe Cedek, plaży i zabytkowego centrum Jaffy. Hotel oferuje piękne widoki na Morze Śródziemne i miasto Jaffa.Więcej →
аватар Alex2888
 •  podróżował 12 lat wstecz
Ocena 7.0
Mieszkaliś my w tym hotelu w listopadzie 2010 roku. Hotel jest pozycjonowany jako najlepszy w Tel Awiwie. Hotel jest naprawdę dobry, ale podczas planowania podró ż y należ y wzią ć pod uwagę kilka punktó w. Przyjazd. Nie planowaliś my rezerwować luksusowego pokoju i wybraliś my pokó j za 370 USD za noc, tj. … Już ▾ Mieszkaliś my w tym hotelu w listopadzie 2010 roku.
Hotel jest pozycjonowany jako najlepszy w Tel Awiwie.
Hotel jest naprawdę dobry, ale podczas planowania podró ż y należ y wzią ć pod uwagę kilka punktó w.
Przyjazd. Nie planowaliś my rezerwować luksusowego pokoju i wybraliś my pokó j za 370 USD za noc, tj. ś rednia w cenie. Od razu powiem, ż e lepiej był o trochę dopł acić i zamieszkać w pokoju z dostę pem do usł ug VIP. Mieszkaliś my wię c w Ejlacie - i wszystko był o w porzą dku. Ale pojechaliś my na leczenie do Tel Awiwu i uznaliś my, ż e warto je ratować .
Check-in - przemił a dziewczyna w recepcji zaproponował a nam pokó j z balkonem lub bez. Zgodziliś my się mieć balkon. Weszliś my do pokoju - był zbudowany pod ką tem, balkon był brzydki, oddzielony od pozostał ych szklaną przegrodą...Zajrzeliś my na stronę hotelu w Internecie - ten pokó j jest tań szy niż ten, na któ ry zamó wiliś my kilkaset dolaró w. Nie zgorszyli się - wró cili i powiedzieli, ż e taka liczba się nie sprawdzi. Zamieszkaliś my w zarezerwowanym pokoju bez balkonu, ale znacznie lepiej niż pierwszy. Ale nieprzyjemny posmak oszustwa personelu pozostał .
Drugi - w recepcji przy zameldowaniu ż ą dają zablokowania 1050 $ na plastikowej karcie jako depozytu. Zaoferowaliś my, jak we wszystkich hotelach, kaucję w gotó wce, ale administrator nalegał na kartę . W efekcie od powrotu do Rosji miną ł ponad tydzień , a pienią dze na karcie nie został y jeszcze zwró cone.
Kolejny punkt, któ ry doceniliś my już pierwszego dnia - wszystkie pokoje hotelowe wychodzą na morze, ale mię dzy morzem a hotelem znajduje się jedna z najbardziej ruchliwych autostrad w Tel Awiwie - do pó ź nych godzin nocnych sł ychać warkot samochodó w i syreny sł uż by ratunkowe i okna z podwó jnymi szybami nie oszczę dzają .
Jeś li chcesz ciszy z widokiem na morze, wybierz hotele poł oż one na pó ł noc wzdł uż nasypu, gdzie droga opuszcza morze i przechodzi za hotelami.
Do morza od hotelu trzeba iś ć.300 - 500 m. Plaż a miejska - leż aki i parasol za 10 szekli. (Z grubsza rozważ yliś my szekel ró wny 10 rubli, tj. za 2 - 300 rubli. ). Morze w listopadzie miał o 25 stopni - Ż ydzi już nie pł ywali - jest im zimno. Generalnie w listopadzie w Tel Awiwie zaczyna padać , ale pogoda nam się poszczę ś cił a - był o sł onecznie, temperatura powietrza w cią gu dnia wynosił a okoł o 30 stopni.
Wybierają c na wakacje hotel David InterContinental, należ y pamię tać , ż e jest on pozycjonowany bardziej jako hotel dla turystyki biznesowej. Oczywiś cie zdarzają się ekscentrycy, tacy jak my, któ rzy noszą szorty na ś niadanie i jeansy na kolację , ale gł ó wna czę ś ć publicznoś ci przyszł a do pracy - wszyscy w garniturach i strojach od znanych couturieró w. Jak wygodnie bę dzie odpoczywać wś ró d takiej publicznoś ci - zdecyduj sam lub dopasuj i zabierz kostiumy, aby nie wyró ż niać się w tł umie.
Posił ki w hotelu są koszerne - bez mię sa na ś niadanie, bez nabiał u na obiad i obiad. Kolejny akcent - na ś niadaniu w restauracji jest duż o rosyjskoję zycznych pracownikó w - podpowiedzą wszystko i pomogą w wyborze, chociaż po co podpowiadać w formie bufetu (co nie ró ż ni się od innych pię ciogwiazdkowych hoteli). Ale na obiad i kolację albo musisz znać angielski, albo zaopatrzyć się w rozmó wki. W restauracji nie ma ani jednego rosyjskoję zycznego personelu, menu też jest po rosyjsku, nie ma zdję ć potraw (jak w Tajlandii). W hotelu wszystko jest droż sze niż w mieś cie o 1.5 raza.
Trzy razy jedliś my kolację i lunch w hotelu - resztę dni jedliś my na wycieczkach, w szpitalu lub w restauracjach w pobliż u hotelu. Okoł o kilometra na pó ł noc od hotelu, na plaż y, znajduje się londyń ska restauracja, któ ra ma rosyjskoję zyczny personel i menu w ję zyku rosyjskim. W pobliż u znajduje się kilka restauracji, w któ rych mó wi się po rosyjsku.
Hotel znajduje się niedaleko Jaffy - okoł o kilometra na poł udnie wzdł uż promenady. Jeś li pó jdziesz do centrum miasta z hotelu w 3 blokach - orientalny bazar. Kupiliś my kilka kilogramó w granató w - przywieź liś my je do Rosji - jedna trzecia okazał a się zepsuta (zgnilizną i robakami), reszta był a niedojrzał a. I ś wietnie wyglą dał y na blacie.
Jednak inne owoce był y dobrej jakoś ci iw normalnej cenie.
Ceny w Izraelu na wszystko są.2 razy wyż sze niż w Rosji i Europie. Zakupy nie są zalecane. Przywieź tylko pamią tki z Izraela.
Wycieczki – zwiedzanie Tel Awiwu jest ciekawe, ale zależ ne od przewodnika i koń czy się na wymianie diamentó w. Ponieważ interesował y nas poważ ne kamienie, poznaliś my jednego z wł aś cicieli tego biznesu. Jeś li ktoś jest zainteresowany, moż emy powiedzieć wię cej. . .
Wycieczki do Jerozolimy i nad Morze Martwe - trzeba odwiedzić raz, drugi raz już nie jest ciekawie. Pomyś leliś my, ż e to dla nas zmarnowany dzień .
W Tel Awiwie jest wiele zabytkó w. W pobliż u hotelu znajduje się kamień upamię tniają cy 21 mł odych ludzi, któ rzy zginę li w rosyjskiej dyskotece na począ tku 2000 roku, podczas eksplozji zaaranż owanej przez Arabó w.
Arabowie to inna historia. Jest ich wielu, ale są ciche. Byliś my podczas wakacji Kuyram-Bayram. Wzdł uż cał ego nabrzeż a Arabowie skł adali ofiary i grillowali mię so na grillach. Bardzo interesują ce, a jeś li podejdziesz, mogą cię leczyć .
W pobliż u hotelu znajdują się dzielnice arabskie. Wieczorem pierwszego dnia poszliś my na spacer i tam się zgubiliś my. Czuję się jak w horrorze. Nie ma ludzi, okolica jakby wymarł a. Osobliwa architektura. Zapachy nie do opisania (wylą dowaliś my na bazarze). Skrajny.
Streszczenie. Hotel jest przyzwoity, ale są pewne wady. Jeś li chcesz odpoczą ć , lepiej pojechać do Ejlatu, Tel Awiw nie jest zbyt odpowiedni dla turystó w, nazywany jest biznesową stolicą Izraela i odpowiada tej nazwie.


Nie ma jeszcze pytań
Zadać pytanie o hotelu
ekspertom i uzyskaj odpowiedzi
w ciągu najbliższych kilku godzin.
EKSPERCI HOTELI
Wdzięki kobiece
Miasto Starej Jaffy
Ocena 10.0
Izrael, Tel Awiw
Fabula, Ulica, miejsce, punkty widokowe
Kościół św. Piotra
Ocena 10.0
Izrael, Tel Awiw
Architektura, Fabula, religia

Отель расположен в центре Тель-Авива, недалеко от основных культурных центров города, элитного района Неве-Цедек, пляжа и исторического центра Яффо. Из отеля открывается прекрасный вид на Средиземное море и город Яффо.

W hotelu

Круглосуточная стойка регистрации, камера хранения багажа, индивидуальная регистрация заезда/отъезда, факс/ксерокопирование, магазины на территории, места для курения.

 • restauracja
 • kawiarnia/bar
 • otwarty basen
 • sala konferencyjna/sala bankietowa
 • centrum biznesowe
 • wypożyczalnia samochodów
 • bezpieczny
 • winda
 • pranie
 • fryzjer/salon kosmetyczny
 • udogodnienia dla osób niepełnosprawnych
 • pokoje dla niepalących
 • wymiana walut
 • bankomat
 • płatność kartami płatniczymi
Dla dzieci
 • łóżko składane
 • niania
Rozrywka i sport
 • Spa lub centrum odnowy biologicznej
 • sauna/łaźnia/łaźnia turecka
 • siłownia
Opis pokoi

Всего в отеле 555 номеров.

W pokojach

LCD TV, кондиционер, фен, мини-бар, сейф, рабочий стол, телефон, кофеварка, халат.

Adres 12 Kaufman Street Tel Aviv, 61501 Израиль
Telefony: 0-800-502-309
Stronie internetowej: David InterContinental Tel Aviv
FAQ
Какие развлечения есть в отеле?
Отель предоставляет услуги сауны / бани / хаммам. . Для ценителей тишины и релакса есть Спа или велнес-центр. Для поддержания хорошей физической формы отель предлагает посетить тренажерный зал.
Какие возможности для детей есть в отеле?
По Вашей просьбе отель предоставляет детскую кроватку (бесплатно). Если Вам нужна помощь по уходу за ребенком, вы можете заказать услуги няни.