Recenzje i historie o hotelach Węgry

Budapeszt  • 
Budapeszt  • 
Budapeszt  • 
Budapeszt  • 
Budapeszt  • 
Muzea  •  Architektura  •  Wycieczki  •  Inny...
Historie turystyczne o Węgry dodaj historię
Wieczne lato, ale to nie wszystko. Część pierwsza. Do raju na sztafetach.
Być moż e ta czę ś ć powinna być umieszczona w dziale o Wę grzech lub z podział em na Wę gry i Zjednoczone Emiraty Arabskie, ale ta historia jest znacznie szersza i dotyczy mojej „wojskowej” podró ż y na Bali, dlatego chcę zachować s...
 •  10 miesięcy wstecz
Tydzień w Budapeszcie
Wycieczka do stolicy Wę gier w listopadzie należ ał a do kategorii spontanicznej, nie bardzo chciał am spę dzić tydzień wakacji w domu, leż ą c na kanapie, ostatnio już doś ć ograniczeń i zakazó w, wię c był a okazja - ...
 •  2 roku wstecz
Budapeszt w okresie Kovid
Jest duż o informacji o Budapeszcie, ale w okresie Kovid wszystko się zmienił o, postaram się trochę zaktualizować . Kupują c bilety na mecz Euro 2020 miał em zaplanowaną wycieczkę , ale w 2020 roku pojawił się kod i zmienił ...
 •  3 roku wstecz
Z piłką nożną na świecie *
To był normalny dzień roboczy 12 sierpnia 2019 r. Jak zawsze poszedł em do pracy. Kiedy w drodze mię dzy domem a przystankiem komunikacji miejskiej puszysty cał kowicie biał y kot nagle przebiegł przez jezdnię … nie są dzę , ż e uważ...
 •  3 roku wstecz
Zoo w Nyiregyhaza
Planują c wyjazd na Zakarpacie, spojrzał em, gdzie mogę się udać z Mukaczewa, gdzie wybrano gł ó wny punkt noclegowy, a moją uwagę przykuł y recenzje ze zdję ciami z wycieczki do zoo w Nyiregyhaza (Wę gry).
 •  5 lat wstecz
Budapeszt przez Pragę
1. Do Budapesztu jeż dż ę od dawna. Parlament bardzo mi się podobał , szczegó lnie wieczorem. Niestety, ceny lotó w przez Moskwę zawsze był y rozczarowują ce (zwł aszcza w dogodnych dla mnie terminach).
 •  5 lat wstecz
Niezapomniana wycieczka SPA z perłami Węgier i Ukrainy z biurem podróży Ganezh
Przez cztery dni grupa podró ż nikó w z Odessy odwiedzał a ukraiń skie Mukaczewo i Bereg, a takż e wę gierskie Jaegera i Nyí regyhá zę .
 •  5 lat wstecz
Siedem kolorów Budapesztu. Kontynuacja. kolor fioletowy
Siedem koloró w Budapesztu. Kolor jest czerwony. Kolor pomarań czowy. Strona gł ó wna Siedem koloró w Budapesztu. Kontynuacja. Kolor ż ó ł ty Siedem koloró w Budapesztu.
 •  2 roku wstecz
Siedem kolorów Budapesztu. Kontynuacja. Kolor niebieski
Siedem koloró w Budapesztu. Kolor jest czerwony. Kolor pomarań czowy. Strona gł ó wna Siedem koloró w Budapesztu. Kontynuacja. Kolor ż ó ł ty Siedem koloró w Budapesztu.
 •  2 roku wstecz
Siedem kolorów Budapesztu. Kontynuacja. Niebieski kolor
Siedem koloró w Budapesztu. Kolor jest czerwony. Kolor pomarań czowy. Strona gł ó wna >>> Siedem koloró w Budapesztu. Kontynuacja. Kolor ż ó ł ty >>> Siedem koloró w Budapesztu.
 •  2 roku wstecz
Pokaż więcej »