Świetne miejsce na pobyt - ale musisz wiedzieć, czego od niego chcesz?

Pisemny: 16 wrzesień 2012
Czas podróży: 8 — 15 wrzesień 2012
Komu autor poleca hotel?: Na relaksujące wakacje; Dla rodzin z dziećmi; Na wypoczynek z przyjaciółmi, dla młodzieży
Ocena hotelu:
8.0
od 10
Oceny hoteli według kryteriów:
Pokoje: 8.0
Usługa: 8.0
Czystość: 9.0
Odżywianie: 8.0
Infrastruktura: 8.0
Wł aś nie wró cił em z hotelu.
Umieś cił em osiem, ponieważ w pracy był y mał e wady, ale ogó lnie - wszystko jest w porzą dku. Tylko przestroga - mił oś nicy Turcji, Czarnogó ry, wieczornych deptakó w, koktajli i innych ś mieci - tu nie pasują . Nie idź i nie sraj w opiniach o ś wietnym aparthotelu.
Miejsce cał kowicie dla bardzo aktywnych osó b - hulajnogi wypoż ycza się tuż obok hotelu w bardzo przyzwoitej cenie, lepiej wypoż yczyć samochó d w Trogirze. Do Trogiru na piechotę , 40-45 minut dobrego spaceru (tak, naprawdę nie ma chodnika na drodze, ale kierowcy w Chorwacji są bardzo normalni i nie ma niebezpieczeń stwa, jeś li nie chodzisz tak, jakbyś był sam w Jest to autobus, któ ry kursuje CZYTELNIE zgodnie z rozkł adem, cena - 11 kun do Trogiru za osobę . Ż ADNYCH problemó w z odbiorem!

Plaż a jest mał a, ale czysta. jest regularnie sprzą tany, na plaż y jest kawiarnia, w któ rej robi się dobrą kawę i smaczną rybę . Kamienie są duż e granotsev, nie ma nic do roboty bez gumowych kapci (tak, wszystkie plaż e są takie na Ciovo! ) W pobliż u, w sektorze prywatnym, sprzedają domowe wino, schlivovica, ula oliwna 8-)))))) Wszystko jest prawdziwe, dla ciebie to nie jest Krym ani Czarnogó ra.
Morze jest czyste. Pł ywał em w masce, widział em kilka ś ró dziemnomorskich ż ywych stworzeń .
Mieszkaliś my w duż ych mieszkaniach o powierzchni 70 mkw. - ogó lnie nie był o z niczym problemó w - komplet naczyń , piekarnik, kuchenka elektryczna. Wzię li ś wież e, tylko zł owione ryby i smaż yli je na domowej oliwie z oliwek. Pod willą po naszej stronie rosną oliwki i figi.
W samej willi jest supermarket Tommy - tam moż na kupić co tylko dusza zapragnie. My gł upio kupiliś my trzy kilogramy prosciutto 8-)))))))
Jeś li chodzi o samoloty - tak, naprzeciwko willi po drugiej stronie zatoki znajduje się lotnisko w Splicie. Moż esz zobaczyć i usł yszeć , jak samoloty lą dują i startują , ale to nie jest denerwują ce. wrę cz przeciwnie - dodaje to dodatkowego smaczku - trzeba był o zobaczyć , jak piloci umieję tnie wycią gają samoloty z gó rskiej misy Kastela!
Jechaliś my prawie po cał ym Ciovo, sami pojechaliś my do Splitu-Sibenika. Kupiliś my wycieczkę do Dubrownika - ale tylko po to, aby zobaczyć CO TO JEST - w przyszł ym roku tam jedziemy!
Chorwaci to WSPANIALI LUDZIE. Europa. Nie wspinają się na ciebie z przyjaź nią , nie mę czą „kupmy przyjaciela” - relacja jest wyraź nie biznesowa i jest fajna - przynajmniej odpoczę ł a od naszego idiotyzmu, kiedy wszyscy wokó ł są w nogach, ale w rzeczywistoś ci - fie. tutaj wszystko jest jasne i zrozumiał e.
Ogó lnie tak. Miejsce dobre dla pozytywnych i aktywnych ludzi w każ dym wieku. Tych. któ ry uwielbia podró ż ować i wie, jak docenić dobry hotel.
Tłumaczone automatycznie z języka rosyjskiego. Zobacz oryginał
Uwagi (0) zostaw komentarz
Pokaż inne komentarze …
аватар