Four Seasons George V 4*– Opinie

5
Ocena 9.410
na podstawie
5 opinii
№1 w ocenie hotelu Paryż
9.7 Numer
9.7 Usługa
9.7 Czystość
9.0 Odżywianie
9.7 Infrastruktura
Ten hotel znajduje się w Paryżu, kilka kroków od Pól Elizejskich, w okolicy Złotego Trójkąta z butikami z modą, zaledwie 1,6 km od Wieży Eiffla i 3,5 km od Musée d'Orsay. Modne sklepy i kawiarnie w Saint-Germain-des-Prés oddalone są od obiektu o 3,5 km. Ten zabytkowy budynek z 1928 roku ma 8 pięter. Z okien hotelu roztacza się piękny widok na słynne miejsca Paryża.Więcej →
аватар Anastasiya1129
 •  podróżował 5 lat wstecz
Ocena 9.0
Bardzo podobał mi się hotel. Wszystko zadbane, czyste, wszę dzie kwiaty. Dodatkowym plusem jest to, ż e znajduje się w pobliż u Pó l Elizejskich, w pobliż u jest wiele atrakcji, jest gdzie się wę drować . Z okien hotelu widać ró wnież sł ynne miejsca miasta. … Już ▾ Bardzo podobał mi się hotel. Wszystko zadbane, czyste, wszę dzie kwiaty. Dodatkowym plusem jest to, ż e znajduje się w pobliż u Pó l Elizejskich, w pobliż u jest wiele atrakcji, jest gdzie się wę drować . Z okien hotelu widać ró wnież sł ynne miejsca miasta. Jedzenie też bardzo smaczne, kucharz to ś wietny goś ć , palce lizać , tak dobrze gotuje. W hotelu oferowane są ró ż ne usł ugi. . . Dla mnie i mojej dziewczyny był o to zbyteczne. Udał o nam się zrobić fryzurę w domu, w domu też jest wystarczają co duż o sportó w. Hotel wystarczył nam na przyjemny pobyt po dł ugich wycieczkach po mieś cie.
аватар madeira
 •  podróżował 11 lat wstecz
Ocena 10.0
Jedynym minusem jest cena. … Już ▾ Jedynym minusem jest cena.
аватар nastya1292
 •  podróżował 13 lat wstecz
Ocena 10.0
Chcę ró wnież podzielić się wraż eniami z Paryż a! Zawsze przycią gał o mnie do siebie, to miasto wcią ż jest dla mnie zagadką . Od dzieciń stwa marzył am o wę dró wce ulicami Montmartre, Champs Elysees, przejaż dż ce wzdł uż Sekwany i oczywiś cie spró bowaniu francuskich ostryg, foie gras i wina Nie zrobili tego i cał ą odpowiedzialnoś ć za organizację wakacji przerzucili na biuro podró ż y. … Już ▾ Chcę ró wnież podzielić się wraż eniami z Paryż a! Zawsze przycią gał o mnie do siebie, to miasto wcią ż jest dla mnie zagadką . Od dzieciń stwa marzył am o wę dró wce ulicami Montmartre, Champs Elysees, przejaż dż ce wzdł uż Sekwany i oczywiś cie spró bowaniu francuskich ostryg, foie gras i wina Nie zrobili tego i cał ą odpowiedzialnoś ć za organizację wakacji przerzucili na biuro podró ż y. Zarezerwowaliś my wszystko przez „Travel Club 5 Season”. Uderzył o mnie, ż e kiedy weszliś my do biura, usł yszeliś my francuskie przemó wienie: księ ga menedż eró w hotele bezpoś rednio i doskonale znają swó j produkt!
Paryż to wię c nie tylko stolica pię knego kraju, to cał y ś wiat, któ ry w magiczny sposó b przycią ga dziesią tki milionó w ludzi ze wszystkich krajó w. Ludzie zawsze jeż dż ą do Paryż a, o każ dej porze roku. Prawie ż adne inne miasto w Europie nie ma tak wiele do zaoferowania w tym sensie jak Paryż – kabarety, teatry, modne bary i kluby nocne. Zakupy w Paryż u to przyjemnoś ć . Zatrzymał em się w hotelu George V, 4*. Ś wietna obsł uga, ś wietne pokoje. Wież a Eiffla wyglą da przez okno! Nawiasem mó wią c, z pokoju widać nie tylko ją . Hotel poł oż ony jest przy sł ynnej Avenue George V, kilka krokó w od Pó l Elizejskich. Wspaniał a okolica arystokratyczna, z charakterystycznymi cechami, a takż e duż ą liczbą sł ynnych butikó w, restauracji i teatró w. Ogó lnie wyjazd był udany, był am bardzo zadowolona i mam nadzieję , ż e na pewno jeszcze tam wró cę i nie raz!
аватар
 •  podróżował 16 lat wstecz
Ocena 9.0
Hotel wysokiej klasy. Moż na to poczuć już po wejś ciu. Dekoracja lobby jest niesamowita. Kwiaty, któ re są w cał ym hotelu, zmieniają się przy pierwszym przebł ysku letargu. Wszystko bł yszczy i bł yszczy, podczas gdy nikt z tobą nie sprzą ta. … Już ▾ Hotel wysokiej klasy. Moż na to poczuć już po wejś ciu. Dekoracja lobby jest niesamowita. Kwiaty, któ re są w cał ym hotelu, zmieniają się przy pierwszym przebł ysku letargu. Wszystko bł yszczy i bł yszczy, podczas gdy nikt z tobą nie sprzą ta.
Restauracja to osobna rozkosz. Jedzenie jest bardzo smaczne, szef restauracji ma trzy gwiazdki najlepszego szefa kuchni, jeś li jesteś dzieckiem, przywiezie wszystko, czego potrzebujesz.
Pokoje są ró wnież urzą dzone w klasycznym europejskim stylu, czę sto i dobrze sprzą tane. Jeś li masz rzeczy porozrzucane, zostaną schowane do szafy, a komplet rę cznikó w zmieniany jest codziennie.
Istnieją dwa rosyjskie kanał y.
Hotel znajduje się w centrum, wię c kró tki spacer do zabytkó w. Ogó lnie wraż enie jest tylko pozytywne.
Źródło opinii — vOtpusk.ru
аватар
 •  podróżował 16 lat wstecz
Ocena 9.0
Pokó j jest nawet zbyt „europejski”, luksusowy. Posiadanie wszystkiego, czego potrzebujesz, w tym patyczkó w kosmetycznych, jest oczywiste. Sprzą tanie dwa razy dziennie, dokł adne, za drugim razem nawet odmó wił em. Obsł uga - personel jest nienaganny, wyszkolony w europejskim stylu, gotowy rozwią zać wszystkie Twoje problemy, nawet jeś li masz trudnoś ci z ję zykami obcymi. … Już ▾ Pokó j jest nawet zbyt „europejski”, luksusowy. Posiadanie wszystkiego, czego potrzebujesz, w tym patyczkó w kosmetycznych, jest oczywiste. Sprzą tanie dwa razy dziennie, dokł adne, za drugim razem nawet odmó wił em.
Obsł uga - personel jest nienaganny, wyszkolony w europejskim stylu, gotowy rozwią zać wszystkie Twoje problemy, nawet jeś li masz trudnoś ci z ję zykami obcymi. Nawiasem mó wią c, w recepcji i obsł udze są rosyjskoję zyczni. Lepiej niż w tym hotelu, nigdy tak nie prał em ubrań . Widzą c rozdarty guzik na kurtce, zaproponowali, ż e zmienią cał ą resztę za darmo.
Wyż ywienie - na ś niadanie, indywidualna obsł uga z kelnerem - to nie jest bufet dla Ciebie. Moż esz zamó wić wszystko, co znajduje się w menu, ale w ramach kwoty zapł aconej w Twoim kraju (ś niadanie kontynentalne lub inne). Wszystko, co zamó wisz z gó ry, zapł acisz przy wyjeź dzie. W samej restauracji nie moż na dostać stolika na obiad, bo to bardzo prestiż owe miejsce nawet dla paryż an (trzeba wcześ niej zarezerwować ). Ale moż na odpoczą ć i zjeś ć obiad w galerii przed restauracją , doskonał a jakoś ć potraw nie zmieni się na tym. Jedynym minusem, jaki pamię tał em, jest to, ż e z jakiegoś powodu znajduje się w tym hotelu (ale nie w Paryż u! ) Tak naprawdę nie wiedzą , jak zrobić herbatę i kawę . Ogó lnie pró bowaliś my i smakowaliś my lepiej!
Rozrywka - ale jedziesz do Paryż a! ?
Lokalizacja jest naprawdę pię ć minut od Pó l Elizejskich, a nastę pnie jedź , gdzie chcesz.
Terytorium - brak są siedniego terytorium, ale to nie jest wakacje na plaż y. Spacer po samym hotelu jest przyjemnoś cią . Wnę trze, a zwł aszcza prace kwiaciarni, zasł ugują na osobną pieś ń . Wchodzą c do lobby od razu uś wiadamiasz sobie, ż e jesteś w hotelu najwyż szej klasy.
Osobna uwaga - w oddział ach tej klasy kaucja jest bardzo ! ! ! duż a.
Źródło opinii — vOtpusk.ru


Nie ma jeszcze pytań
Zadać pytanie o hotelu
ekspertom i uzyskaj odpowiedzi
w ciągu najbliższych kilku godzin.
EKSPERCI HOTELI
Wdzięki kobiece
Wieża Eiffla
Ocena 9.9
Francja, Paryż
Architektura, Fabula
Katedra Notre Dame
Ocena 9.3
Francja, Paryż
Architektura, Fabula, religia
Żaluzja
Ocena 8.8
Francja, Paryż
Architektura, Fabula, Muzea

Отель расположен в Париже, в нескольких шагах от Елисейских полей, в районе «Золотого треугольника» с бутиками высокой моды, всего в 1,6 км от Эйфелевой башни и в 3,5 км от Музея Орсе. Расстояние до модных магазинов и кафе района Сен-Жермен-де-Пре составляет 3,5 км.. Историческое 8-этажное здание отеля построено в 1928 году. Из окон отеля открывается прекрасный вид на известные места Парижа.

Lokalizacja Аэропорт Париж Орли находится в 16,2 км.
W hotelu

Круглосуточный обед в номере. Круглосуточные услуги консьержа, говорящего на нескольких языках. Бесплатная чистка обуви за ночь. Экспресс-регистрация при заезде и выезде. Магазин подарков. Глажка за один час.

 • restauracja
 • Restauracja a la carte
 • kawiarnia/bar
 • sala konferencyjna/sala bankietowa
 • centrum biznesowe
 • bezpieczny
 • darmowe wi-fi
 • winda
 • pranie
 • fryzjer/salon kosmetyczny
 • udogodnienia dla osób niepełnosprawnych
 • noclegi ze zwierzętami  FREE 
 • pokoje dla niepalących
 • wymiana walut
 • płatność kartami płatniczymi
Dla dzieci
Rozrywka i sport На 5 этаже находится спа-центр площадью 550 кв. м с естественным освещением, тренажерным залом и 4 процедурными кабинетами.
 • Spa lub centrum odnowy biologicznej
 • sauna/łaźnia/łaźnia turecka
 • siłownia
 • organizacja wycieczek
Opis pokoi

Всего в отеле 244 роскошных номера.

W pokojach

Фен, махровые банные халаты, проводной или беспроводной доступ в интернет, интерактивное телевидение, новостные кабельные каналы, CD-проигрыватель, библиотека CD/DVD-дисков, эспрессо-машина с бесплатными капсулами, сейф, многоканальный телефон с голосовой почтой, отдельный бар-холодильник, услуга по приготовлению тостов в номере, утюг и гладильная доска по запросу.

Adres 31, avenue George V, 75008 Paris, Франция
Telefony: Тел.: 33 (1) 49 52 70 00
Stronie internetowej: Four Seasons George V
FAQ
Какие развлечения есть в отеле?
Отель предоставляет услуги сауны / бани / хаммам. . Для ценителей тишины и релакса есть Спа или велнес-центр. Для поддержания хорошей физической формы отель предлагает посетить тренажерный зал. В отеле присутствует организация экскурсий, упрощает выбор и дает советы специалист по туризму.