Recenzje i historie o hotelach Meribel

Historie turystyczne o Meribel dodaj historię
Świetny hotel w twoim budżecie?
Hotel poł oż ony jest w samym sercu Meribel. Do centralnych wycią gó w 3-5 min. Wieczorem jesteś na promenadzie. . . Przyzwoity poziom obsł ugi!
 •  3 roku wstecz
Są wszystkie warunki do udanego wypoczynku.
Są wszystkie warunki do udanego wypoczynku. Dla mnie i mojego mę ż a wydawał o się to prawdziwym rajem - nie musisz nic robić , nie musisz się wysilać , wszystko już został o zrobione, wszystkie nasze pragnienia są przewidziane przez personel.
 •  3 roku wstecz
)))
Hotel został niedawno odnowiony, dzię ki czemu stał się bardzo przytulny i pię kny. Poł oż ony w cichym i pię knym miejscu Le Chtelet.
 •  9 lat wstecz
Polecam wszystkim to miejsce.
W tym roku udał o mi się zrobić sobie przerwę . Kupiliś my bilety do TUI od 01 do 14 lutego. Weszliś my do tego wspaniał ego hotelu, podobał o nam się wszystko, od pokoi po obsł ugę .
 •  8 lat wstecz
Podobało mi się wszystko, postanowiłem nawet wrócić tu następnej zimy!
Po raz pierwszy pojechaliś my z mę ż em do oś rodka narciarskiego, wię c zdecydowaliś my, ż e nie bę dziemy planować tej wycieczki sami, tylko zwró cimy się do profesjonalistó w.
 •  9 lat wstecz
lubił)
Hotel Les Crets poł oż ony jest w centrum Mé ribel-Mottaret. Do wycią gu narciarskiego moż na dojechać komunikacją miejską w nie wię cej niż.
 •  9 lat wstecz
Wspaniały!
Jeden z najlepszych oś rodkó w narciarskich Niedawno odwiedził em jeden z najlepszych oś rodkó w narciarskich (bez przesady), zatrzymał em się w Les Crets 4*.
 •  9 lat wstecz
Wrażenie bardzo dobre - o gości zadbano, o życie i rozrywkę przemyślano m
Byliś my w tym hotelu od 25 stycznia do 2 lutego z cał ą rodziną . Wycieczkę doradził a agencja TUI - i nie bez powodu! Hotel jest naprawdę wygodny dla mił oś nikó w narciarstwa.
 •  9 lat wstecz
Radzę)
Poł oż ony w samym sercu Mé ribel-Mottaret, bardzo blisko wycią gu narciarskiego. Moż na do niego dojechać dowolnym ś rodkiem transportu publicznego.
 •  9 lat wstecz
Ogólnie cicho i przestronnie.
Tej zimy jeź dziliś my na nartach w Mé ribel-Mottaret. Hotel nazywał się Gretz. Znajduje się tuż obok wycią gu narciarskiego. Wię c rano wzię liś my narty i pod gó rę .
 •  9 lat wstecz
Pokaż więcej »


Więcej o Meribel