Raj na ziemi

Pisemny: 22 sierpień 2012
Czas podróży: 6 — 15 sierpień 2012
Ocena hotelu:
10.0
od 10
Oceny hoteli według kryteriów:
Pokoje: 10.0
Usługa: 10.0
Czystość: 10.0
Odżywianie: 10.0
Infrastruktura: 10.0
Bilet do tego raju dostał am w prezencie od mę ż a na rocznicę ś lubu w postaci karty podarunkowej od biura podró ż y Unitours. Razem z managerem wybraliś my hotel i po 2 tygodniach lecieliś my z Transaero w stronę bajki. Hotel jest czę ś cią ogromnego kompleksu Barcelo, obejrzeliś my wszystko w 10 dni, zrobiliś my duż o zdję ć . Wakacji na Dominikanie nie da się poró wnać z ż adnym hotelem nawet na najwyż szym poziomie w Egipcie czy Turcji: wspaniał a, dł uga i szeroka ś nież nobiał a plaż a, lazurowa woda, palmy, kwiaty, owoce, doskonał e jedzenie (sam sok jest coś wart ), eleganckie spa. Odwiedziliś my stolicę Santo Domingo z wycieczką , cudowne miasto! Na pamią tkę przywieź li kilka duż ych talerzy z dziwnym wzorem (przyjemnoś ć nie jest tania, jeden duż y talerz kosztuje 30 USD).
Tłumaczone automatycznie z języka rosyjskiego. Zobacz oryginał