Recenzje i historie o hotelach Boliwia

Ośrodki wypoczynkowe
Brak wiadomości na temat Boliwia   Pisać
Historie turystyczne o Boliwia dodaj historię
Podróż przez Amerykę Południową. Boliwia
Boliwia Poprzednia historia o Argentynie tutaj. Sió dmego dnia w drodze, nieważ ne jak był o cię ż ko, przekroczyliś my granicę , opuszczają c pię kną Argentynę .
 •  10 lat wstecz
Copacobana - boliwijski kurort nad jeziorem Titicaca
Copacobana - nazwa sł ynnej plaż y w Rio de Janeiro - Boliwijski kurort nad jeziorem Titicaca. Titicaca to najwię ksze jezioro gó rskie na ś wiecie pod wzglę dem zasobó w sł odkiej wody, drugie co do wielkoś ci jezioro w Ameryce Poł udniowej (po je...
 •  12 lat wstecz
Pokaż więcej »