Recenzja pensjonatu Andonov (Rai)

Pisemny: 23 listopad 2018
Czas podróży: 17 — 27 wrzesień 2018
Ocena hotelu:
9.0
od 10
Oceny hoteli według kryteriów:
Wybrał am ten hotel ze wzglę du na dobre recenzje i dlatego, ż e znajduje się blisko morza. Zameldowanie był o doskonał e, wystarczy powiedzieć , ż e zameldował em się o 6 rano, a nie o 14, jak oczekiwano. Jeś li chodzi o pokó j, jedynym minusem są bardzo cienkie ś ciany. Miał em wycieczkę bez jedzenia, obsł uga był a wspaniał a. Sklepy znajdował y się przed hotelem, niedaleko rynku. Nie ma terytorium jako takiego, nawet jarda. W samym budynku i na ulicy był mał y aneks kuchenny, w razie potrzeby moż na był o z niego korzystać , ale ja z niego nie korzystał em. Na terenie hotelu nie był o przewodnika, ale był a firma konferencyjna, był a 2 kroki od hotelu, ale ponieważ był już koniec sezonu, wycieczki nie był y już tam sprzedawane. Hotel zasł uguje na 9 na 10.
Tłumaczone automatycznie z języka rosyjskiego. Zobacz oryginał