Recenzje i historie o hotelach Belgia

Historie turystyczne o Belgia dodaj historię
Spełniło się stare marzenie!
Jesteś my turystami z duż ym doś wiadczeniem w podró ż owaniu na wł asną rę kę - samochodem, samolotem, pocią giem, w ogó le ró ż nymi drogami i byliś my w wielu miejscach, ale marzenie o BRUGII I GENT nadal nie nadeszł o pra...
 •  2 roku wstecz
Wspaniała Brugia
Wygoda, pię kno, czystoś ć , BAJKA. Wysoce zalecane Stare Miasto
 •  4 roku wstecz
Ostatnie promienie Beneluksu: Bruksela i Luksemburg (ciąg dalszy).
Parafrazują c Leonida Gaidai w jego sł ynnej komedii, moje wraż enie o Brukseli to „Bruksela to miasto kontrastó w”. Z jednej strony to administracyjna stolica Europy i Kró lestwa Belgii, w któ rej mieś ci się Parlament Europejski, czyli m.
 •  4 roku wstecz
Belgia. Arcydzieła architektury i czekolady - piwna rozkosz!
Belgia to raj dla smakoszy piwa i smakoszy czekolady! Jakoś tak się zł oż ył o, ż e Belgia nie jest zbyt popularna wś ró d turystó w, w przeciwień stwie do Francji czy Holandii.
 •  4 roku wstecz
Podróż przez Europę Zachodnią 2017. Belgia
Belgia Czę ś ć.1. Polska i Holandia Czę ś ć.2. Paryż Czę ś ć.3. Belgia Tę czę ś ć wycieczki nazwaliś my „Beer Tour”.
 •  5 lat wstecz
Dni Gandawy
Gandawa to jedno z najpię kniejszych i najciekawszych miast w Belgii. Czę sto jest poró wnywana do znacznie bardziej popularnej Brugii: architektura jest bardzo podobna, znowu kanał y, ł odzie, rowery, mili ludzie.
 •  6 lat wstecz
Wciąż są niezwykłe miasta!
Dł ugo zastanawiał am się , czy opisać te niezwykł e miejsca? Zwł aszcza wtedy nie ma o czym pisać , poza samą rozkoszą , osią gnię ciem cał kowitego odrę twienia.
 •  8 lat wstecz
Pokaż więcej »