Lokalizacja dobry hotel z niespodzianką?

Pisemny: 9 wrzesień 2017
Czas podróży: 23 sierpień — 8 wrzesień 2017
Komu autor poleca hotel?: Na relaksujące wakacje
Ocena hotelu:
3.0
od 10
Oceny hoteli według kryteriów:
Pokoje: 6.0
Usługa: 5.0
Czystość: 7.0
Odżywianie: 3.0
Infrastruktura: 4.0
Pokoje wygodne, teren czysty, zielony, morze czyste, ciepł e, ale w jedynej kawiarni znajdują cej się na terenie hotelu nie ma innych kawiarni w promieniu 15 km, z jedzeniem kompletna zasadzka: jedzenie jest zł e i nierozsą dnie drogie. Dostę pne są bezpł atne ś niadania, któ re są przygotowywane w sposó b zadowalają cy. Dania mleczne moż na kupić tylko rano. Hotel jest pozycjonowany jako hotel rodzinny, ponieważ znajduje się w odległ ej wiosce i nie ma rozrywki, ale nie ma czym nakarmić dzieci. Najbliż szy sklep znajduje się.12 km. W pokojach nie ma mydł a i czajnikó w, zabronione jest uż ywanie wł asnych czajnikó w. W kawiarni, pomimo pobytu w tym hotelu, nie wolno im wnosić wł asnego alkoholu, natomiast sprzedane wino jest okropne, ale jest normalne piwo. Krowy, ś winie chodzą w pobliż u hotelu i okresowo srają na drodze. Wieczorem i nocą jest cicho, powietrze jest ś wież e, cudownie oddycha się po Moskwie.
Tłumaczone automatycznie z języka rosyjskiego. Zobacz oryginał