Villa Elena K 2*– Opinie

44
Ocena 8.910
na podstawie
44 opinii
№1 w ocenie hotelu Miskhor
9.3 Numer
9.2 Usługa
9.1 Czystość
9.2 Odżywianie
8.6 Infrastruktura
Villa Elena K. znajduje się na południowym wybrzeżu Krymu, we wsi Miskhor u podnóża góry Ai-Petri, 17 km na zachód od Jałty i 110 km od Symferopola.Więcej →
аватар kotpoliglot1976
 •  podróżował 3 roku wstecz
Ocena 10.0
Wszystko zgadza się z tym, co w internecie, przestronne czyste pokoje, przytulna willa ze wszystkim, czego potrzebujesz, miejsce na grilla, altana, plac zabaw, otoczona kwitną cą oazą . Doskonał e obfite ś niadania (w cenie), lekkie obiady (pierwsze) i obfite kolacje, wszystko ś wież e i gotowane z mił oś cią (dzię ki Oksana). … Już ▾ Wszystko zgadza się z tym, co w internecie, przestronne czyste pokoje, przytulna willa ze wszystkim, czego potrzebujesz, miejsce na grilla, altana, plac zabaw, otoczona kwitną cą oazą . Doskonał e obfite ś niadania (w cenie), lekkie obiady (pierwsze) i obfite kolacje, wszystko ś wież e i gotowane z mił oś cią (dzię ki Oksana). Morze na terenie sanatorium Sea surf jest po prostu nie do pochwał y, czyste, delikatne i ciepł e. Ś wię to był o super, wszyscy byli zadowoleni. Specjalne podzię kowania dla menedż eró w Evgeny i Oksany, najmilszych ludzi, któ rzy utrzymują doskonał ą obsł ugę i przytulnoś ć z domowymi wygodami. Marzymy, aby odwiedzić Cię w przyszł ym roku. Pozdrowienia z Bieł gorod (Konstantin, Tatiana, Polina i oczywiś cie Masza, najszczę ś liwsza osoba z tych wakacji, cał uj, przytul, wszystkiego najlepszego! )
аватар ShemyakinaAV
 •  podróżował 5 lat wstecz
Ocena 10.0
Odpoczywaliś my w Miskhor w pensjonacie "Villa Elena K" od 15 do 19 wrześ nia 2018 roku. Willa okazał a się dokł adnie taka jak na oficjalnej stronie, a nawet lepsza, bo zdję cie nie moż e niestety oddać pię kna tych miejsc. Mieszkaliś my w dwupokojowym apartamencie na drugim pię trze. … Już ▾ Odpoczywaliś my w Miskhor w pensjonacie "Villa Elena K" od 15 do 19 wrześ nia 2018 roku. Willa okazał a się dokł adnie taka jak na oficjalnej stronie, a nawet lepsza, bo zdję cie nie moż e niestety oddać pię kna tych miejsc. Mieszkaliś my w dwupokojowym apartamencie na drugim pię trze. Nasz balkon znajdował się bezpoś rednio pod otwartym tarasem, z któ rego roztaczał się urzekają cy panoramiczny widok na okolicę - z jednej strony bł ę kitno-niebieskie morze, z drugiej - majestatyczne szczyty Ai-Petri, zapierają ce dech w piersiach! Z twarzy mojego mę ż a i mamy, gdy zobaczyli cał y ten przepych, zrozumiał am, ż e byli po prostu zachwyceni. Goś cinnoś ć Oksany, Zhenyi, Tanyi i mał ej Dimy jest nie do pochwał y. BARDZO smaczne jedzenie (Oksana jest po prostu super!! ! ), czyste pokoje, domowa, spokojna atmosfera i gotowoś ć do natychmiastowego udzielenia interesują cych nas informacji. Oksana najpierw naszkicował a nas na kartce, moja mama ma problemy z nogami. A kto był na Krymie wie, ż e Krym to cią gł e wzloty i upadki. Zhenya zawsze pomagał rozwią zać ten problem. Za symboliczną opł atą albo dostarczył we wł aś ciwe miejsce, albo wrę cz przeciwnie, pomó gł dostać się do willi. W cią gu tych kró tkich pię ciu dni Oksana i Zhenya stał y się naszą rodziną . Naprawdę chcę tu wró cić na nastę pne wakacje.
аватар tanushao1
 •  podróżował 6 lat wstecz
Ocena 10.0
Mieszkaliś my w tym hotelu przez 2 tygodnie na począ tku czerwca 2018 roku. Najkorzystniejsze wraż enia pozostał y. Byli rodziną - ojciec, matka, có rka 7 lat. Pokó j znajdował się na 3 pię trze - duż e ł ó ż ko mał ż eń skie i dodatkowe ł ó ż ko pojedyncze. … Już ▾ Mieszkaliś my w tym hotelu przez 2 tygodnie na począ tku czerwca 2018 roku. Najkorzystniejsze wraż enia pozostał y. Byli rodziną - ojciec, matka, có rka 7 lat. Pokó j znajdował się na 3 pię trze - duż e ł ó ż ko mał ż eń skie i dodatkowe ł ó ż ko pojedyncze. Pokó j jest bardzo czysty, jasny i wygodny. Poś ciel jest ś nież nobiał a. Doś ć szaf i szafek. Telewizor na ś cianie jest mał y. Balkon z suszarką i krzesł ami stoł owymi. Oś wietlenie elektryczne jest bardzo dobrze przemyś lane - zaró wno sufitowe, jak i kinkiety. Ogó lnie przestronne. W pokoju jest sucho. Ł azienka - super. Wszystko nowe, czyste (prysznic). Widok z pokoju - na morze. Samo terytorium jest bardzo zagospodarowane - kwitną ce i przytulne. Dla dzieci piaskownica, huś tawki, tenis stoł owy. Jest grill. Lubili jeś ć obiady i kolacje nie w jadalni, ale albo na tarasie trzeciego pię tra, albo na drewnianej werandzie drugiego pię tra. Ś niadanie jedliś my w jadalni - 6-7 stolikó w, czyste obrusy, telewizor, panoramiczne okna. Duż o ś wiatł a i powietrza. Jedzenie to osobna kwestia. Bardzo smaczne i domowe. Ś niadanie wliczone w cenę , obiad - zupa, kolacja - sał atki, gorą ce, kawa, herbata. Pł aca jest umiarkowana. Jedzenie jest ś wietne? . Na plaż ę poszł o sanatorium (abonament za pienią dze). Wygodne dla mamy - moż na prać (jest pralka) i ż elazko - deska do prasowania i ż elazko są swobodnie dostę pne. ogó lnie - rodzinne wakacje, bardzo wygodne, spokojne. Atmosfera w domu - komfort i ż yczliwoś ć . Planujemy wró cić , ale na dł uż szy okres.
аватар vladimirP
 •  podróżował 6 lat wstecz
Ocena 9.0
Odpoczywaliś my w Miskhor odwiedzają c Ż enię i Oksanę , Arkadego i Alinę w pensjonacie "Villa Elena K" na począ tku wrześ nia 2017 roku. Wszystkim, któ rzy lubią przyjazną , ufną , domową , cichą i spokojną atmosferę z wszelkimi udogodnieniami doradzamy relaks w tym pensjonacie. … Już ▾ Odpoczywaliś my w Miskhor odwiedzają c Ż enię i Oksanę , Arkadego i Alinę w pensjonacie "Villa Elena K" na począ tku wrześ nia 2017 roku.
Wszystkim, któ rzy lubią przyjazną , ufną , domową , cichą i spokojną atmosferę z wszelkimi udogodnieniami doradzamy relaks w tym pensjonacie.
Wszystko, co widzisz i czytasz na stronie, jest prawdą , chociaż informacje są niekompletne, ponieważ . nie moż na zabrać ze sobą czajnika, zastawy stoł owej i przyboró w kuchennych, wszystko jest w ogó lnodostę pnej kuchni, gdzie za wiedzą wł aś cicieli moż na przywró cić np. zapas cukru w ​ ​ pokoju.
Pyszne ś niadanie nie powtó rzył o się przez dziesię ć dni, a na obiad wyją tkowy jest barszcz z pą czkami, kapusta w nim poprawna.
Zmiana rę cznikó w i sprzą tanie pokoju co trzy dni, poś ciel co pię ć dni (niezależ nie od dnia wyjazdu). Wymagają ce hostessy, ile razy w tygodniu robisz to w domu.
Do plaż y sanatorium "Morze Priboy" ze wzgó rza 20 minut, pod gó rę.25 minut. Plaż a czysta, leż aki, markizy, prysznice, przebieralnie, toalety z papierem toaletowym i rę cznikami papierowymi, Wi-Fi. Wejś cie jest pł atne, 100-150 rubli za osobę , w pensjonacie zapytaj o abonament.
Podaj tam wszystkie informacje o atrakcjach, punktach handlowych i najkró tszych dojazdach do nich.
Zadzwoń , jeś li interesują Cię szczegó ł y.
Wł odzimierz, Swietł ana
аватар Ls3975475
 •  podróżował 8 lat wstecz
Ocena 10.0
Odpoczywaliś my w Willi Elena na przeł omie lipca i sierpnia. Byliś my w wielu miejscach na Krymie, ale Miskhor to coś wyją tkowego! ! Poł ą czenie morza, gó r i sosny krymskiej tworzy niepowtarzalny klimat! ! Villa Elena znajduje się u podnó ż a Ai Petri, wspaniał y widok na gó ry z otwartego tarasu. … Już ▾ Odpoczywaliś my w Willi Elena na przeł omie lipca i sierpnia. Byliś my w wielu miejscach na Krymie, ale Miskhor to coś wyją tkowego! ! Poł ą czenie morza, gó r i sosny krymskiej tworzy niepowtarzalny klimat! ! Villa Elena znajduje się u podnó ż a Ai Petri, wspaniał y widok na gó ry z otwartego tarasu. Plaż a sanatorium Morskoy Priboy, niedaleko, tam - ze wzgó rza, z powrotem - trochę trudniejsza, ale na wakacjach - nie jest straszna. Ale co za morze! Woda jest czysta i przejrzysta. . Na plaż y jest niewiele osó b, bo w oś rodku jest kilka plaż i są one poł oż one tak, ż e prawie nie ma fal. . . Atmosfera w willi jest swojska, jakbyś przyjechał odwiedzić przyjació ł lub krewnych. Oksana gotuje bardzo smacznie! ! Wszyscy, Oksana i Julia, Zhenya i mał a Dima są bardzo przyjaź ni. A ceny są doś ć przystę pne. Ał upka z pał acem Woroncowa w pobliż u, park Miskhor też . Niedaleko jest też kolejka na Ai Petri, w te miejsca na pewno wró cimy
Пляж Балаклава Балаклава Херсонес Севастополь Севастополь
аватар ddbadaeva
 •  podróżował 8 lat wstecz
Ocena 10.0
Chciał abym podzielić się moimi pozytywnymi wraż eniami z wakacji w Willi Elena K w lipcu 2016 roku. To cudowne i przytulne miejsce z ciepł ą atmosferą stworzoną przez menedż eró w Oksanę i Zhenyę! ! Zacznę od tego, ż e Oksana był a w kontakcie przez cał ą drogę do willi, szczegó ł owo wyjaś nił a, jak najlepiej dotrzeć na miejsce, spotkał a się i nakarmił a pysznym obiadem. … Już ▾ Chciał abym podzielić się moimi pozytywnymi wraż eniami z wakacji w Willi Elena K w lipcu 2016 roku.
To cudowne i przytulne miejsce z ciepł ą atmosferą stworzoną przez menedż eró w Oksanę i Zhenyę! !
Zacznę od tego, ż e Oksana był a w kontakcie przez cał ą drogę do willi, szczegó ł owo wyjaś nił a, jak najlepiej dotrzeć na miejsce, spotkał a się i nakarmił a pysznym obiadem.
Sam hotel wyglą da bardzo atrakcyjnie i ma zadbane terytorium. Przed domem widoczny z balkonu parking, a na podwó rku jest nawet altana, grill i mał y plac zabaw. Pokó j (wzię liś my klasyczny) ma wszystko co potrzebne do komfortowego pobytu, umeblowanie jest w peł ni zgodne ze zdję ciami na stronie. Pokó j i ł azienka z prysznicem są bardzo czyste, a balkon ma niesamowity widok na morze.
Niedaleko od willi znajdują się pł atne i publiczne (20 minut spacerkiem) plaż e. Zdecydowaliś my się na najbliż szą pł atną plaż ę - spacer nad morze zajmuje 10 minut (powró t pod gó rę jest począ tkowo trochę trudny, ale potem się do tego przyzwyczaisz).
Za stosunkowo niewielką cenę dostaniesz plaż ę ze wszystkimi udogodnieniami (leż aki, czyste prysznice i toalety) oraz przyzwoity kontyngent (absolutnie nie był o strachu zostawić swoje rzeczy i popł ywać ). Morze jest czyste, nawet przy bojach woda jest przejrzysta i widać dno. Plaż a jest doś ć przestronna i nie „wyskakuje” z duż ej liczby wczasowiczó w, jak miejska.
Osobno chciał bym napisać o WSPANIAŁ EJ Oksanie, Zhenyi, Julii i Dimce - chł opaki są bardzo przyjaź ni i pogodni. Tworzą przytulną , domową atmosferę w domu, dbają o każ dego goś cia i zawsze są gotowi odpowiedzieć na każ de pytanie. Zhenya i Oksana udzielają przydatnych zaleceń dotyczą cych zabytkó w, transportu, zakupó w. I, jak wielu zauważ ył o wcześ niej, Oksana gotuje NIESAMOWITE, wszystko jest bardzo smaczne i satysfakcjonują ce.
Chł opaki bardzo serdecznie dzię kują za tak wspaniał e pozytywne wakacje i ciepł ą atmosferę , jaką tworzą w domu. Nic dziwnego, ż e od kilku lat z rzę du do Twojej willi przyjeż dż a wielu wczasowiczó w! I na pewno tam wró cimy!
Do zobaczenia wkró tce!
Dasza i Lena
Вилла Елена К Общая веранда. Общая веранда. Вид с балкона. Пляж Пляж Пляж
аватар alasafe
 •  podróżował 9 lat wstecz
Ocena 10.0
Odpoczywaliś my w willi "Elena K" od 6 do 16 czerwca 2015 roku. Należ y od razu zaznaczyć , ż e z każ dym dniem coraz bardziej rozumiesz, ż e nie zobaczysz i nie zwiedzisz nawet setnej czę ś ci wszystkich zabytkó w, wię c dziesię ć dni to za mał o. … Już ▾ Odpoczywaliś my w willi "Elena K" od 6 do 16 czerwca 2015 roku. Należ y od razu zaznaczyć , ż e z każ dym dniem coraz bardziej rozumiesz, ż e nie zobaczysz i nie zwiedzisz nawet setnej czę ś ci wszystkich zabytkó w, wię c dziesię ć dni to za mał o.....
A wszystko dzię ki wraż liwym, czuł ym i opiekuń czym Oksanie i Jewgienijowi! ! ! Naszym przewodnikom po tym cudownym pó ł wyspie zawdzię czamy niemal wszystkie nasze nowoś ci i odkrycia na Krymie !! ! )))
Wspaniał y hotel z ogromną iloś cią moż liwoś ci, któ re otwierają się dzię ki swojej lokalizacji, ogromnym tarasem, na któ rym wieczorem moż na wypić butelkę Inkermana i opalać się w fotelach, patrzą c na otwarte morze!
Należ y zauważ yć , ż e widoki na powierzchnię morza są po prostu niesamowite, wydaje się , ż e jesteś gdzieś na Cyprze.
Na plaż y (o tym trochę niż ej) podczas fotografowania falochronó w, mew, fal i szmaragdowej wody powstał o wraż enie Morza Ś ró dziemnego! ! ))
Poł oż enie willi wzglę dem plaż y to nieco ponad 10-15 minut na piechotę , ale w przeciwień stwie do innych miejsc z ogromną liczbą osó b, któ re chcą się opalać z dzieć mi, bę dziesz miał do dyspozycji prawie pustą plaż ę z czystą woda, leż aki, a co najważ niejsze – miejsca, w któ rych moż na umyć się ś wież ą wodą i kupić wodę przy plaż y! ))
Fani porannego joggingu mają okazję biegać prawie bez skrę tu po trzykilometrowej trasie wzdł uż autostrady od razu na plaż ę z Syrenką i wskoczyć do już ciepł ej wody! )))
Ś wit i sł oneczny upał zaczą ł się dla nas prawie od 5 rano! )))
Zdziwisz się , jeś li nigdy nie był eś na Krymie, na jego roś linnoś ci! ! ! Coś boskiego i monumentalnego w ł uskach jodł y i ś wierku !! !
Należ y ró wnież zauważ yć , ż e powietrze w willi i okolicy jest niezwykle sł odkie i (zazwyczaj dla nas mieszkań có w miast) nie ma ani jednej czą steczki spalin i dymu spalinowego z elektrociepł owni !!! !
Z Eugene bez problemu zwiedzisz prawie dobre sto kilometró w w okolicy, wszystkie zabytki i najpopularniejsze miejsca – opowiedzą o wszystkich, pokaż ą , zabiorą , odbiorą , podpowiedzą jak i co taniej, co nie jest potrzebne, co jest potrzebne i jak najlepiej!
Jako nowicjuszom na Krymie był oby nam doś ć trudno bez przewodnikó w, ale Zhenya zrobił to najlepiej! )
Sam hotel został niedawno wyremontowany i wyglą da niemal jak oś rodek wypoczynkowy i jest teraz poró wnywalny do kilkugwiazdkowych hoteli!
Wi-Fi, TV, wszystkie niezbę dne udogodnienia w ł azience, obecnoś ć wszelkich sprzę tó w AGD w holu willi to takż e ogromny plus!
Jedzenie nie stanowi ż adnego problemu! Ś niadania wielkoś ci sł onia są w cenie! )) A jak wam się podoba propozycja obiadu z prawdziwym ukraiń skim barszczem z pą czkami z czosnkiem? ) Na obiad Oksana zorganizuje dla Was prawdziwą ucztę , dokł adnie uwzglę dniają c wszystkie Wasze ż yczenia !! !
Na obiad najwybredniejsi mogą ugotować po prostu boską miejscową rybę na grillu!
Có ż , skoro jeszcze odpoczywamy w ojczyź nie krymskich win - koniecznie wieczorami (a moż e w dzień ) koniecznie butelkę Inkermana, Bakczysaraja czy Massandry! ))
Jeszcze raz pragnę zaznaczyć , ż e w willi Oksany i Jewgienija prawie wszystko jest moż liwe! ! ! Trzeba tylko chcieć i pytać , co jest bardzo waż ne, gdy leciał eś do odległ ych krajó w i nie wiesz od czego zaczą ć ! )))
Wszystkie informacje na stronie są absolutnie prawdziwe, a Oksana odpowie na prawie każ de Twoje pytanie! ))
Wszystkim począ tkują cym i tym, któ rzy wą tpią w wybó r wakacji, polecam bez wahania napisać do Oksany, rozwiać wą tpliwoś ci i wybrać przytulne wakacje na kilka dni (tygodnie, moż e kilka miesię cy! )) w Villi Elena K. ! !! !
Oksana, Zhenya i Dimasichek - witajcie od Artema i Mariny z Chabarowska !! ! )))
аватар mishanina.anna
 •  podróżował 9 lat wstecz
Ocena 10.0
Dzień dobry. Był am w willi z rodziną w czerwcu tego roku. Na willę natkną ł em się przypadkiem, wybierają c nocleg na Krymie. Do Miskhor dotarliś my pó ź no w nocy. Spotkali nas wł aś ciciele willi - Oksana i Eugene. Fajni i przyjaź ni ludzie. … Już ▾ Dzień dobry. Był am w willi z rodziną w czerwcu tego roku. Na willę natkną ł em się przypadkiem, wybierają c nocleg na Krymie. Do Miskhor dotarliś my pó ź no w nocy. Spotkali nas wł aś ciciele willi - Oksana i Eugene. Fajni i przyjaź ni ludzie. Oczywiś cie natychmiast usiadł i nakarmił obiad. Trzeba zaznaczyć , ż e chł opaki są z Ukrainy, wię c kuchnia był a urozmaicona i bardzo smaczna, ale o tym pó ź niej.
Zarezerwowaliś my apartament rodzinny. Apartament 2-pokojowy. Jest ogromny z wysokiej jakoś ci i nowymi meblami, ogromnym telewizorem. Ale najważ niejsze jest to, ż e widok z okien - bezkresne morze!
Teren hotelu jest zadbany, cał y w kwiaty. Jest plac zabaw dla dzieci, grill i altana do grillowania. Na dachu willi, tuż nad naszym pokojem, znajdował się ogromny teren na nocne i nienocne spotkania przy winie, kawie, herbacie - z widokiem na morze. A jeś li obró cisz się o 180 stopni, moż esz spojrzeć na gó rę Ai Petri.
W odniesieniu do ż ywienia. Wspomniał em już , ż e chł opaki są z Ukrainy. Wyobraż asz sobie barszcz z pompuszkami i smalcem? To jest bajka! W cenę wliczone ś niadanie. Ś niadanie był o prawidł owe: owsianka lub kasza gryczana, jajecznica, naleś niki, ser itp. Kolacja jest pierwsza. Obiady był y smaczne i urozmaicone. Porcje są ogromne. W sumie staliś my się lepsi. Za jedzenie pł aciliś my ś rednio 2000 rubli dziennie. Ale moż esz zamó wić obiad i kolację lub zjeś ć gdzie indziej. Nie ryzykowaliś my. Jedliś my w willi. Oksana gotuje po prostu znakomicie.
Do morza szliś my 15 minut. Trochę daleko, ale zawsze spacerowaliś my w cieniu i wzdł uż parku Miskhosky. Musiał em wspią ć się z powrotem pod gó rę , ale mi to nie przeszkadzał o, ponieważ . chodzenie jest pomocne. Przy okazji poproś chł opakó w, aby pokazali ci kró tką drogę na plaż ę , inaczej przeszliś my dł ugą drogę przez tydzień .
Na Krym przyjechaliś my naszym samochodem. Dlatego z wycieczkami był o nam ł atwiej. Jeź dziliś my i zwiedzaliś my wszystko, co udał o nam się odwiedzić . Jeś li mieszkasz w willi bez samochodu, Zhenya (kierownik) zabierze Cię tam, gdzie chcesz, za umiarkowaną opł atą . W pobliż u naszej willi znajdował a się kolejka linowa i Pał ac Wornotowskich. Koniecznie odwiedź te atrakcje.
Ogó lnie jesteś my bardzo zadowoleni z naszego pobytu w Villi Epena K. Wszystko jest po prostu super. Nie zauważ ył em ż adnych niedocią gnię ć . Rę czniki wymieniane są na czas, pokó j jest idealnie sprzą tany. Ż ywią się zabó jstwem. Oksana, Alina, Evgeny są fajni i opiekuń czy, dyskretni (co jest waż ne) Swoją drogą chcę przeprosić chł opakó w za kradzież kluczy do pokoju. Ale teraz na pewno wró cimy do willi, ale z wł asnymi kluczami : -)). Dzię ki za wspaniał e wakacje!
аватар Goldberry
 •  podróżował 9 lat wstecz
Ocena 10.0
Odpoczywaliś my w "Villa Elena" w dniach 9-21 maja 2015. Chciał bym wyrazić moją gł ę boką wdzię cznoś ć Oksanie, Zhenyi i ich mał ej Dimie za ciepł e przyję cie! Oksana nakarmi Cię pysznym ś niadaniem (w cenie noclegu), obiadem i kolacją , wszystko z duszą , z rozmachem iw domu, w rozsą dnej cenie. … Już ▾ Odpoczywaliś my w "Villa Elena" w dniach 9-21 maja 2015. Chciał bym wyrazić moją gł ę boką wdzię cznoś ć Oksanie, Zhenyi i ich mał ej Dimie za ciepł e przyję cie! Oksana nakarmi Cię pysznym ś niadaniem (w cenie noclegu), obiadem i kolacją , wszystko z duszą , z rozmachem iw domu, w rozsą dnej cenie. Eugene nie odmó wi Ci zabrania, czy to Jał ta, czy Foros, jeź dzi niezwykle ostroż nie, co jest waż ne.
Pię kny widok na morze, gó ry, z dala od turystycznego zgieł ku. Krym to aktywne wakacje! a narzekanie na 15-minutowe wycieczki nad morze lub do sklepu nie jest wł aś ciwe, spacery są przydatne. Po drugiej stronie ulicy znajduje się sanatorium „Biał oruś ”, w któ rym znajduje się plac zabaw, jeś li podró ż ujesz z dzieckiem, ale na terenie willi jest ró wnież miejsce dla dzieci.
Bardzo nam się podobał o, polecamy wszystkim, któ rym zależ y na przyjaznym nastawieniu i komfortowym pobycie. Na poż egnaniu zjedliś my ś wią teczny obiad, dobra robota, dzię kuję !
Wszystkie zdję cia zamieszczone na stronie są prawdziwe, wię c nie bę dziemy się powtarzać .
Pozdrowienia z Tiumenia od Swietł any Wasilijewnej, drogiego Dimona, Wasyi i Maszy.
аватар oskaya
 •  podróżował 9 lat wstecz
Ocena 3.0
Nigdy nie miał em okazji zatrzymać się w tym hotelu w 2015 roku. Zaplanowaliś my z mę ż em urlop na majó wkę , zarezerwowaliś my pokó j i wpł aciliś my zaliczkę . Ale pogoda nas zawiodł a - na Krymie zrobił o się zimno. Był o nam cieplej niż tam. … Już ▾ Nigdy nie miał em okazji zatrzymać się w tym hotelu w 2015 roku. Zaplanowaliś my z mę ż em urlop na majó wkę , zarezerwowaliś my pokó j i wpł aciliś my zaliczkę . Ale pogoda nas zawiodł a - na Krymie zrobił o się zimno. Był o nam cieplej niż tam. Tydzień wcześ niej ostrzegł em menadż erkę Oksanę i zapytał em o zwrot zaliczki. Obiecano mi go zwró cić . Obietnica pozostał a obietnicą . Co wię cej, Oksana odpowiadał a na moje listy, ale zawsze miał a jakieś powody. Ostatni raz rozmawialiś my w czerwcu. Czekał am cał e lato, ale wcześ niej nie był o - jest wielu wczasowiczó w, wtedy sezon aksamitny też nie jest odpowiedni. Minę ł o prawie pó ł roku, a Oksana nie znalazł a czasu, aby przelać pienią dze lub powiedzieć , ż e tego nie planują . Nie oceniam hotelu, ale ludzką postawę .
Pokaż więcej »


awatara elena_kovaleva_
w rublach
9 lat wstecz  •  3 abonent 2 odpowiedź
awatara belousbekaryuk
Cześć!! Chciałabym wiedzieć, jakie są ceny noclegów w Państwa hotelu i czy są trzy posiłki dziennie? Dzięki!!
10 lat wstecz  •  4 abonent 5 odpowiedzi
awatara pingvin36
Ile będzie kosztować jedna osoba od 25 września do 10 października sama w pokoju Standard z balkonem od strony morza? Co zawiera cena?
11 lat wstecz  •  4 abonent 3 odpowiedź
awatara irina10061963
Czy w willi, w pokojach jest WI-FI?
11 lat wstecz  •  2 abonent 3 odpowiedź
awatara lyudmila.polozo
tylko się zastanawiam
11 lat wstecz  •  3 abonent 11 odpowiedzi
EKSPERCI HOTELI
Wdzięki kobiece
Kolejka linowa na Aj-Petri
Ocena 7.5
Krym, Miskhor
Ulica, miejsce, punkty widokowe, transport

Вилла Елена К. располагается на южном берегу Kрыма, в посёлке Мисхор у подножия горы Ай-Петри, в 17 км на запад от Ялты и в 110 км от Симферополя.

Opis plaży Большой мелкогалечный лечебный пляж санатория " Морской прибой" и санатория "Ай-Петри " находятся на расстоянии 15 мин. ходьбы. Здесь имеются лежаки, теневая зона, душ с пресной водой, кафе, ресторан; за дополнительную плату: водный велосипед, весельная лодка, водные лыжи.
W hotelu

Банкетный зал, автостоянка, терраса.

Opis pokoi

12 номеров.

W pokojach

Кабельное телевидение, холодильник, кондиционер, ванная комната.

Adres Kореизское шоссе, Мисхор
Telefony: +79788022659
+380500108317
+380636179733
Stronie internetowej: Villa Elena K
FAQ