Alibek 2*– Opinie

4
Ocena 5.010
na podstawie
4 opinii
Ośrodek rekreacyjny „Alibek” znajduje się na terenie rezerwatu Teberdinsky u podnóża malowniczych gór Głównego Pasma Kaukaskiego, 7 km od wsi Dombay. Na rozległym terenie ośrodka wypoczynkowego nad brzegiem górskiej rzeki znajdują się 3 budynki mieszkalne 2 i 3 piętrowe, wykonane w stylu alpejskim. W bezpośrednim sąsiedztwie bazy znajdują się malownicze wodospady, lodowce Alibek, jezioro Turyevo w lesie. Niedaleko ośrodka rekreacyjnego znajdują się łagodne stoki dla początkujących narciarzy z wyciągami orczykowymi. Transport do głównych stoków narciarskich realizowany jest transportem ośrodka wypoczynkowego Alibek.Więcej →
аватар
 •  podróżował 5 lat plecy
Ocena 1.0
W tak pię knym miejscu - taka okropna baza wypadowa! Najpierw z Dombai do obozu są podnoszone na bochenku wraz z workami ziemniakó w, któ re przewracają się podczas wstrzą sania wybojami. Po drugie, brak ciepł ej wody! Są rozmazane niewł aś ciwym systemem wodnym! Ludzie XXI wieku! ! ! Po trzecie, w bazie nie ma apteczki, nie ma ambulatorium, a administratorka i pokojó wki w nocy, gdy był am chora, nawet nie dawał y wę gla aktywowanego, mó wią c, ż e go nie mamy . … Już ▾ W tak pię knym miejscu - taka okropna baza wypadowa! Najpierw z Dombai do obozu są podnoszone na bochenku wraz z workami ziemniakó w, któ re przewracają się podczas wstrzą sania wybojami. Po drugie, brak ciepł ej wody! Są rozmazane niewł aś ciwym systemem wodnym! Ludzie XXI wieku! ! ! Po trzecie, w bazie nie ma apteczki, nie ma ambulatorium, a administratorka i pokojó wki w nocy, gdy był am chora, nawet nie dawał y wę gla aktywowanego, mó wią c, ż e go nie mamy . Obó z jest odizolowany, a dla dziewczyny, któ ra skrę cił a nogę , nie mieli nawet ś rodkó w przeciwbó lowych! Dalej, o cenach - ceny są wymyś lane z gł owy i nie odpowiadają informacjom na stronie! 3000 na ł ó ż ko dziennie - o ile nie ma ciepł ej wody, mydł a i szamponu, nie ma Wi-Fi i TV, nie ma lodó wki, nie ma kapci, w pokoju 3-osobowym jest szafa jednodrzwiowa - to jest jak! jedzenie - gorsze niż w szpitalu! Za cenę poś lizgu w 4-gwiazdkowym hotelu! ale w rzeczywistoś ci gorzej niż ś mierdzą cy hostel! I w koń cu skoń czył o się na tym, ż e zapytani, gdzie iś ć , odpowiedzieli - NIE MA GDZIE CHODZIĆ I NIE MAMY BARDZO SZLAKÓ W! A podjazd z Dombai do obozu na bochenku niosą cym po drodze ziemniaki kosztuje 1500 rubli. !!!!!!!!!!!!!! ! ! Biada biznesmenom! Nie ż yczę tego mojemu wrogowi!
Źródło opinii — vOtpusk.ru
аватар
 •  podróżował 7 lat plecy
Ocena 1.0
Nie polecam. Obsł uga jest okropna. Niegrzeczni ludzie pracują . Musisz pł acić za każ dy krok. Jednocześ nie musisz nas bł agać o ś wiadczenie tej lub innej PŁ ATNEJ usł ugi. Zamó wił em saunę , pod warunkiem ką pieli. Brudny jak diabli. … Już ▾ Nie polecam. Obsł uga jest okropna. Niegrzeczni ludzie pracują . Musisz pł acić za każ dy krok. Jednocześ nie musisz nas bł agać o ś wiadczenie tej lub innej PŁ ATNEJ usł ugi. Zamó wił em saunę , pod warunkiem ką pieli. Brudny jak diabli. Pleś ń , grzyb na ś cianach, na drzwiach. W prześ cieradł ach są martwe muchy. Grudki brudu na podł odze. Hotel jest brudny. Korytarze są brudne, pokoje są nieco lepsze. W pokojach nie ma rę cznikó w. W pokojach ś mierdzi ś ciekami. I nie ma wzmianki o ś rodkach ostroż noś ci. Nawet nie wiedzą , co to jest. Natura jest bardzo pię kna. Ale pracownicy są okropni.
Źródło opinii — vOtpusk.ru
аватар
 •  podróżował 13 lat plecy
Ocena 9.0
jak jest budowa w samym Dombay, to Alibek rzą dzi, ale nie ma gdzie jeś ć , to ja podepnę jadalnię - to koszmar, albo drogo, albo dł ugo na dó ł , wię c zabieramy to ze sobą . tu jednak pojawia się kolejny problem ze znalezieniem kocioł ka i miejsca „pod sł oń cem”. … Już ▾ jak jest budowa w samym Dombay, to Alibek rzą dzi, ale nie ma gdzie jeś ć , to ja podepnę jadalnię - to koszmar, albo drogo, albo dł ugo na dó ł , wię c zabieramy to ze sobą . tu jednak pojawia się kolejny problem ze znalezieniem kocioł ka i miejsca „pod sł oń cem”. ż yczę wł aś cicielom - zró b wię cej altanek
Źródło opinii — vOtpusk.ru
аватар
 •  podróżował 13 lat plecy
Ocena 9.0
Jeś li na ziemi jest niebo, to w pobliż u bazy Alibek! Ś wietne powietrze! niesamowity widok na lodowce i poroś nię te kwiatami ł ą ki! Dobre warunki ż ycia, ż yczliwa obsł uga. Na tym tle okropna jadalnia z niekoń czą cymi się pł atkami zboż owymi i kawiorem do squasha jest szczegó lnie nieprzyjemna. … Już ▾ Jeś li na ziemi jest niebo, to w pobliż u bazy Alibek! Ś wietne powietrze! niesamowity widok na lodowce i poroś nię te kwiatami ł ą ki! Dobre warunki ż ycia, ż yczliwa obsł uga. Na tym tle okropna jadalnia z niekoń czą cymi się pł atkami zboż owymi i kawiorem do squasha jest szczegó lnie nieprzyjemna. Wszystkie dania są drogie i obrzydliwe! Przypalone jajecznica, nieś wież e serniki. Kosztem turystó w karmią pracownikó w bazy, a jednocześ nie są niegrzeczni, jeś li poprosisz o sał atkę : „Czy to tylko dla pracownikó w! ? ” W pobliż u znajduje się wspaniał a niedroga kawiarnia z duż ym wyborem pysznych dań . Szkoda!
Źródło opinii — vOtpusk.ru


Nie ma jeszcze pytań
Zadać pytanie o hotelu
ekspertom i uzyskaj odpowiedzi
w ciągu najbliższych kilku godzin.
EKSPERCI HOTELI
Wdzięki kobiece
Góra Mussa-Achitara
Ocena 10.0
Rosja, Dombay
Natura, Wypoczynek

Ośrodek rekreacyjny „Alibek” znajduje się na terenie rezerwatu Teberdinsky u podnóża malowniczych gór Głównego Pasma Kaukaskiego, 7 km od wsi Dombay. Na rozległym terenie ośrodka wypoczynkowego nad brzegiem górskiej rzeki znajdują się 3 budynki mieszkalne 2 i 3 piętrowe, wykonane w stylu alpejskim. W bezpośrednim sąsiedztwie bazy znajdują się malownicze wodospady, lodowce Alibek, jezioro Turyevo w lesie.

Niedaleko ośrodka rekreacyjnego znajdują się łagodne stoki dla początkujących narciarzy z wyciągami orczykowymi. Transport do głównych stoków narciarskich realizowany jest transportem ośrodka wypoczynkowego Alibek.

Lokalizacja 7 km od wsi Dombay, w wąwozie Alibek.
W hotelu

sala bilardowa, łaźnia rosyjska, sauna, wypożyczalnia sprzętu narciarskiego, usługi przewodnickie, miejsca na namioty, transfer Dombay-Alibek, transport do wyciągów narciarskich.

Opis pokoi

2 osobowy apartament 1-pokojowy bldg. 3 (bez dostawek) - łazienka z prysznicem na piętrze, TV w przedpokoju.

Pokój 1-pokojowy "ulepszony" pokój bldg. 3 (bez dostawek) - łazienka z prysznicem, TV, balkon.

3 osobowy apartament 1-pokojowy bldg. 1 (bez dostawek) - łazienka z prysznicem na podłodze, TV w przedpokoju, balkon.

3 osobowy apartament 1-pokojowy bldg. 3 (bez dostawek) - łazienka z prysznicem na piętrze, TV w przedpokoju.

4-osobowy 1-pokojowy apartament bldg. 1 (bez dostawek) - łazienka z prysznicem na piętrze, TV w przedpokoju.

4-osobowy 1-pokojowy apartament bldg. 3 (bez dostawek) - łazienka z prysznicem na piętrze, TV w przedpokoju.

"Lux" 2-osobowe 1-pokojowe mieszkanie. 3 (bez dostawek) - łazienka z prysznicem, TV, kominek.

Adres reprezentant. Karaczaj-Czerkiesja, rejon Teberdinsky, poz. Dombay.
FAQ