Ałuszta Akwarium

W porządku
Ocena 10110

21 czerwiec 2015Czas podróży: 4 sierpień 2013
Ró ż norodnoś ć ryb z Morza Czarnego, ryb akwariowych i niektó rych rodzajó w ryb oceanicznych. Dziecko (4 lata) bardzo lubił o rybę „Nemo”, któ rą widział a tylko w kreskó wce.
Krokodyle moż na był o nakarmić , co też jest bardzo zabawne, ale odpycha nieprzyjemny zapach zgnił ego mię sa (podobno przez to, ż e pokó j jest mał y i ciasny)
Ogó lnie - cudownie.
Tłumaczone automatycznie z języka rosyjskiego. Zobacz oryginał

MIEJSCA W POBLIŻU
PYTANIE ODPOWIEDŹ
Brak pytań