Pizza Cipollino

Pizza Cipollino
Ukraina, Kijów
Ocena 9.7
10 Na podstawie 3 opinii
Subskrybuj recenzje:
Konfiguracja subskrypcji Napisać recenzję
GPS: 50.4668, 30.516

Pizza Cipollino

Pizza Cipollino
Ukraina, Kijów
Pizza Cipollino: świeża, aromatyczna i gorąca pizza. Dostawa pizzy od 9:00 do 22:00 do wszystkich dzielnic Kijowa.
Od 22:00 do 2:00 można samodzielnie podjechać do pizzerii i zamówić pizzę na odbiór.

OPINIE
Wszystkie recenzje (3)
Podróżował 2 roku wstecz
Ocena 10
Pizza tutaj jest bardzo smaczna, palce polizacie, my tu stale zamawiamy, naszą ulubioną pizzą są pieczarki z kurczaka i kukurydza. Cena niska, dostawa zawsze realizowana szybko, usł uga na najwyż szym poziomie! Dzię kuję Ci!
brak komentarzy | zostaw komentarz
Podróżował 4 roku wstecz
Ocena 10
Zakochał am się w tej pizzerii i czę sto zamawiam pizzę , pró bował am ją z ró ż nymi dodatkami i gotują tu super. Zawsze jestem zadowolona z szybkiej dostawy, pizza dostarczana jest jeszcze gorą ca. Wię c wraż enia z obsł ugi są dobre.
brak komentarzy | zostaw komentarz
Podróżował 4 roku wstecz
Ocena 10
Dla mił oś nikó w pizzy to ś wietne miejsce! Tutaj jest duż y wybó r. Sprawiają , ż e ciasto jest bardzo smaczne, nakł adają duż o dodatkó w, a ceny są cał kiem rozsą dne. Dzię kuję za dobrą obsł ugę , personel jest bardzo uprzejmy.
brak komentarzy | zostaw komentarz
Podróżował 4 roku wstecz
Ocena 9
Zamó wiona pizza Cztery sery https://cipollino. ua/pizza z dostawą do biura z okazji przyjazdu znajomego z Wł och. Pachną ce, ś wież e, bardzo smaczne, przygotowane przez profesjonalnych rzemieś lnikó w. Uwielbiamy ten produkt i mamy doś wiadczenie do poró wnania. Przynieś li ją szybko, wcią ż gorą cą , z kilkoma sokami i pepsi. Tak skromna przeką ska był a dopeł nieniem naszego mił ego spotkania. Być moż e trochę pó ź niej spotkamy się w duż ym, ciepł ym towarzystwie i spró bujemy innych odmian, a takż e zbierzemy wł asny przepis, chcę pokazać naszą wyją tkowoś ć .
brak komentarzy | zostaw komentarz
Podróżował 4 roku wstecz
Ocena 10
Myś lę , ż e ta pizzeria jest dla wielu najbardziej ulubiona, oferują duż y asortyment, gotują bardzo smacznie i są doś ć przystę pne w cenie. Podobał a mi się usł uga. bardzo uważ ni na swoich klientó w. Dzię kuję Ci.
brak komentarzy | zostaw komentarz
Podróżował 4 roku wstecz
Ocena 10
Z dziewczyną wzię ł a pizzę Margherita. To, co od razu rzuca się w oczy to cena, tutaj jest bardzo przyjemnie. Pizza został a dostarczona bardzo szybko, okoł o 40 minut po zł oż eniu zamó wienia. Sama pizza był a bardzo smaczna. Polecam wszystkim, nie poż ał ujecie.
brak komentarzy | zostaw komentarz
Podróżował 7 lat wstecz
Ocena 9
Chipollino...Wielu Kijowanom to sł owo nie kojarzy się już z bohaterem z bajki, ale z ich ulubioną pizzerią http://cipollino. com. ua/indeks. php? route=information/information&information_id=4 Pokó j jest niewielki: na pierwszym pię trze jest piec, a na drugim kilka stolikó w, latem są miejsca na ulicy. Nie bę dę się upierał , ż e tutaj jest najsmaczniej w Kijowie, ale wiem na pewno, ż e jest BARDZO smacznie. Po raz pierwszy przyjechał am do „Cipollino” na urodziny koleż anki (ponad 2 lata temu).
4 komentarz | zostaw komentarz
MIEJSCA W POBLIŻU
Muzeum Narodowe w Czarnobylu
Brak recenzji
Ukraina, Kijów
Muzea
dystans: 0.1 km.
Na mapie
Dom Piotra I
Ocena 8.0 - 1 opinia
Ukraina, Kijów
Architektura, Muzea
dystans: 0.2 km.
Na mapie
Fontanna Samson
Brak recenzji
Ukraina, Kijów
Pomniki i pomniki
dystans: 0.2 km.
Na mapie
Powierzchnia kontraktu
Brak recenzji
Ukraina, Kijów
Architektura, Ulica, miejsce, punkty widokowe
dystans: 0.2 km.
Na mapie
Kościół św. Mikołaja Pritiska
Ocena 8.0 - 1 opinia
Ukraina, Kijów
Architektura, religia
dystans: 0.3 km.
Na mapie
PYTANIE ODPOWIEDŹ
Brak pytań