Katedra św. Zofii

Muzeum Hagia Sophia, Ayasofya Müzesi, Hagia Sophia
Turcja, Stambuł
Ocena 9.7
10 Na podstawie 3 opinii
Subskrybuj recenzje:
Konfiguracja subskrypcji Napisać recenzję
GPS: 41.0086, 28.9799

Katedra św. Zofii

Muzeum Hagia Sophia, Ayasofya Müzesi, Hagia Sophia
Turcja, Stambuł
Hagia Sophia - Mądrość Boża, Hagia Sophia Konstantynopola, Hagia Sophia - dawna patriarchalna katedra prawosławna, później meczet, obecnie muzeum; światowej sławy zabytek architektury bizantyjskiej, symbol „złotego wieku” Bizancjum. Dzisiejsza oficjalna nazwa pomnika to Muzeum Hagia Sophia.
W czasach Bizancjum katedra znajdowała się w centrum Konstantynopola obok pałacu cesarskiego. Obecnie znajduje się w historycznym centrum Stambułu, w dzielnicy Sultanahmet. Po zdobyciu miasta przez Turków Sobór Sofijski został przekształcony w meczet, a w 1935 roku uzyskał status muzeum. W 1985 roku Hagia Sophia, obok innych zabytków historycznego centrum Stambułu, została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Przez ponad tysiąc lat katedra św. Zofii w Konstantynopolu pozostawała największym kościołem w chrześcijańskim świecie - aż do budowy katedry św. Piotra w Rzymie. Wysokość katedry św. Zofii wynosi 55,6 metra, średnica kopuły to 31 metrów.

OPINIE
Wszystkie recenzje (3)
Podróżował 4 roku wstecz
Ocena 10
Nie lubię , gdy „zdję cie wyglą da jak turysta”. Kiedy wszystko jest sfał szowane i upię kszone. Tak, wcześ niej ten meczet miał znaczenie kultowe. Ale teraz pojawia się jako punkt orientacyjny, jako muzeum. Nie czuł em w nim szalonej energii i atmosfery tamtych czasó w. Być moż e wpł yw na to miał a kilometrowa kolejka i tł umy mił oś nikó w selfie. Polecam odwiedzić funkcjonują ce meczety Stambuł u, do któ rych chodzą miejscowi.
brak komentarzy | zostaw komentarz
Podróżował 4 roku wstecz
Ocena 10
Katedra jest naprawdę niesamowita! Skala, dekoracja, ale co najważ niejsze, jak w jednym miejscu przeplatają się chrześ cijań skie i muzuł mań skie detale, ró ż ne materiał y budowlane i historia tego miejsca jako cał oś ci. Myś lę , ż e na pewno warto odwiedzić , ale jest mał a korekta, gł ó wna sala jest teraz w przebudowie, a rusztowanie jest pię knie poł oż one poś rodku (.
brak komentarzy | zostaw komentarz
Podróżował 7 lat wstecz
Ocena 9
Kiedy mó wią „najwię kszy” lub „najstarszy”, mimowolnie naciskają na poró wnania, spory i chę ć obalenia. Do czego jest Hagia Sophia w poró wnaniu? Być moż e tylko z Bazyliką ś w. Piotra w Rzymie i oczywiś cie straci takie poró wnanie, zaró wno pod wzglę dem wielkoś ci, jak i pię kna, a tym bardziej duchowoś ci. Wielkie podzię kowania dla Turkó w za to, ż e nie zró wnali z ziemią chrześ cijań skiej ś wią tyni, a jedynie ukoń czyli budowę minaretó w.
4 komentarz | zostaw komentarz
MIEJSCA W POBLIŻU
Pas Seogukchesme
Brak recenzji
Turcja, Stambuł
Architektura, Ulica, miejsce, punkty widokowe
Odwiedzić: Jest wolny
dystans: 0.1 km.
Na mapie
Kościół św. Ireny
Ocena 8.0 - 1 opinia
Turcja, Stambuł
Architektura, Fabula, religia
dystans: 0.2 km.
Na mapie
Cysterna Bazyliki
Ocena 9.0 - 1 opinia
Turcja, Stambuł
Architektura, Fabula, Muzea
Odwiedzić: Płatny
dystans: 0.2 km.
Na mapie
Muzeum Archeologiczne w Stambule
Brak recenzji
Turcja, Stambuł
Architektura, Fabula, Muzea
Odwiedzić: Płatny
dystans: 0.3 km.
Na mapie
Muzeum Mozaiki
Ocena 4.0 - 1 opinia
Turcja, Stambuł
Fabula, Muzea
Odwiedzić: Płatny
dystans: 0.4 km.
Na mapie
PYTANIE ODPOWIEDŹ
Brak pytań