Cieśnina Bosfor i most Bosfor

Główna atrakcja Stambułu
Ocena 10110

27 marta 2016Czas podróży: 5 marta 2016
Bosfor jest tym, co sprawia, ż e ​ ​ Stambuł Stambuł . Ogromny, potę ż ny, ekscytują cy. Gdziekolwiek się znajdziesz, na począ tku zbliż asz się do wody i wyglą dasz na oczarowanego. Na Bosfor moż na dł ugo patrzeć.

Moim zdaniem najlepszy widok panoramiczny na Bosfor roztacza się z parku na wzgó rzu Ç amlı ca, po azjatyckiej stronie Stambuł u. I na pewno o zachodzie sł oń ca!
Tłumaczone automatycznie z języka rosyjskiego. Zobacz oryginał

MIEJSCA W POBLIŻU
PYTANIE ODPOWIEDŹ
Brak pytań