Plaża Kleopatry

Plaża Kleopatry
Turcja, Alanya
Ocena 8.5
10 Na podstawie 13 opinii
Subskrybuj recenzje:
Konfiguracja subskrypcji Napisać recenzję
GPS: 36.5494, 31.9788

Plaża Kleopatry

Plaża Kleopatry
Turcja, Alanya
Plaża znajduje się w samym mieście i ciągnie się wzdłuż wybrzeża w kierunku miasta Manavgat przez 2 km. Plaża Kleopatry została wyróżniona międzynarodowym certyfikatem ekologicznym Błękitna Flaga. Według legendy Kleopatra często odwiedzała Alanyę, a później Marek Antoniusz podarował jej miasto. Kleopatra spodobała się jedna z plaż miasta, która później stała się znana jako Plaża Kleopatry. Plaża i dno morskie są piaszczyste.
Wejście i prysznic na plaży są bezpłatne, parasole i leżaki płatne. O bezpieczeństwo Plaży Kleopatry dbają pracownicy prywatnych firm oraz służby morskiej. W pobliżu plaży Kleopatry znajdują się parki, kawiarnie, boiska sportowe i aquapark. Na plaży znajdują się stacje oferujące różne atrakcje wodne.

OPINIE
Wszystkie recenzje (13)
Podróżował 2 roku wstecz
Ocena 2
Nigdy nigdzie nie widzieliś my tak brudnej plaż y. Ś mieci są wszę dzie. Niedopał ki papierosó w, opakowania, torby, butelki, resztki jedzenia, a nawet skó rki arbuzó w i melona. Na morzu unoszą się paczki i papierki po cukierkach. To okropne!! ! Bardzo rozczarowują cy. Nie spodziewał em się tego po Turcji. Był y w wielu miejscach w tym kraju, w tym na miejskich plaż ach, ale takiego wysypiska nie widział em nigdzie indziej.
4 komentarz | zostaw komentarz
Podróżował 3 roku wstecz
Ocena 10
Pierwszy raz w ż yciu odwiedził am Cleopatra Beach 12.07. 2020. Obecnie tu odpoczywam! Ponieważ Rosja ma zakaz wjazdu z powodu kwarantanny, praktycznie nie ma ludzi! Bardzo dobry!! ! Uwielbiam, gdy nie ma tł umó w ludzi! Piasek jest chł odny, chrupią cy, ale brudny od gruzu. Ś winie są wszę dzie. Z minusó w - zamykane szatnie i toaleta! Turcy cał kowicie przestali szanować turystó w. Ale na pró ż no)))
brak komentarzy | zostaw komentarz
Podróżował 4 roku wstecz
Ocena 10
Woda jest czysta i ciepł a. Piasek gruboziarnisty. Najpię kniejsze statki. Nasz hotel był oddalony o 15 minut, w Kanakli. Minibusy jeż dż ą jeden po drugim, opł ata wynosi 4 liry.
brak komentarzy | zostaw komentarz
Podróżował 5 lat wstecz
Ocena 9
Cleopatra Beach - bardzo pię kna plaż a, piaszczysta, lepsza niż ta, któ rą mieliś my w pobliż u hotelu. A co za historia... ! Plaż a Kleopatry! Tylko nazwa! Nasz hotel znajdował się.15 minut jazdy autobusem od plaż y i byliś my tam co drugi dzień . Nawiasem mó wią c, z autobusem, któ ry kursuje co 10-15 minut, moż esz się tam ł atwo dostać ! Woda jest czysta i ciepł a. Plaż a jest bezpł atna, wystarczy zapł acić za parasol i leż aki.
brak komentarzy | zostaw komentarz
Podróżował 5 lat wstecz
Ocena 10
Wedł ug legendy Plaż a Kleopatry w Alanyi jest prezentem dla kró lowej od zakochanego w niej Marka Antoniego. Okazuje się , ż e egipska pię knoś ć bardzo lubił a chł oną ć szmaragdową wodę ! Oto jak wyglą dał a egipska kró lowa wedł ug tureckich rzeź biarzy: Uważ a się , ż e gruboziarnisty zł oty piasek został tu przywieziony specjalnie dla Kleopatry z Doliny Nilu. Prawie nie nagrzewa się na sł oń cu, nie powoduje oparzeń i nie zawiera drobnego pył u (dlatego woda w morzu zawsze pozostaje czysta i przejrzysta).
2 komentarz | zostaw komentarz
Podróżował 7 lat wstecz
Ocena 5
Piasek jest gruboziarnisty, zamienia się w ś rednio pł askie kamienie (pod wodą ). Są obszary z kamiennym pł askim dnem, ale jest ich niewiele. Bliż ej gó ry z fortecą piasek jest w porzą dku (z importu? ), ale tam pachnie bł otem. Widoki są wspaniał e zaró wno w dzień jak iw nocy. Naprzeciw parku ataturk, wzdł uż brzegu, co 50 metró w znajduje się sprzę t do ć wiczeń na ś wież ym powietrzu.
4 komentarz | zostaw komentarz
Podróżował 9 lat wstecz
Ocena 8
Nic nadprzyrodzonego, nadprzyrodzonego, nieoczekiwanego lub nieprzewidzianego. Ł adna, zadbana plaż a, czysto, schludnie. Podobał o nam się , ale legendy i takie tam nie dodawał y temu miejscu ż adnych plusó w.
brak komentarzy | zostaw komentarz
MIEJSCA W POBLIŻU
Park wodny Damlatas w Alanyi
Ocena 9.0 - 2 opinie
Turcja, Alanya
Rozrywka
dystans: 1 km.
Na mapie
Muzeum Archeologiczne w Alanyi
Ocena 8.0 - 1 opinia
Turcja, Alanya
Fabula, Muzea
Odwiedzić: Płatny
dystans: 1.1 km.
Na mapie
Jaskinia Damlatas
Ocena 7.8 - 6 opinii
Turcja, Alanya
Natura
Odwiedzić: Płatny
dystans: 1.2 km.
Na mapie
Muzeum Domu Ataturka w Alanyi
Ocena 4.0 - 1 opinia
Turcja, Alanya
Fabula, Muzea
dystans: 1.9 km.
Na mapie
Twierdza w Alanyi
Ocena 8.9 - 16 opinii
Turcja, Alanya
Architektura, Fabula, Muzea
dystans: 2.2 km.
Na mapie
PYTANIE ODPOWIEDŹ
Brak pytań