Siam Park

Niezapomniane przeżycie
Ocena 10110

18 listopad 2018Czas podróży: 20 sierpień 2018
Poszliś my do parku ze wzglę du na dziecko, tak nas poniosł o, ż e chcemy wię cej. Atrakcje na duż ą skalę , doskonał a organizacja rozrywki. Polecam wszystkim. Są kolejki, ale to kurort i park jest bardzo popularny. Znajdują się tu strefy aktywnoś ci, strefy relaksu i atrakcje dla ró ż nych grup wiekowych i upodobań . Pragnieniem odwiedzają cych jest zabranie ze sobą koralowych kapci, w klapkach nie jest to zbyt wygodne. Bardzo pię kne i ciekawe miejsce. Fascynują ca rozrywka i przyjemnoś ć estetyczna.
Tłumaczone automatycznie z języka rosyjskiego. Zobacz oryginał

MIEJSCA W POBLIŻU
PYTANIE ODPOWIEDŹ
Brak pytań