Stary rynek w Sharm El Sheikh

Old Market Sharm el Sheikh, Sharm Old Market, Old Market
Egipt, Szarm el-Szejk
Ocena 5.9
10 Na podstawie 10 opinii
Subskrybuj recenzje:
Konfiguracja subskrypcji Napisać recenzję
GPS: 27.8597, 34.2833

Stary rynek w Sharm El Sheikh

Old Market Sharm el Sheikh, Sharm Old Market, Old Market
Egipt, Szarm el-Szejk
Stary Rynek to duży orientalny bazar. Znajduje się w południowo-zachodniej części Sharm el-Sheikh, w pobliżu hoteli Iberotel Palace 5* i Dessole Seti Sharm 4*. Wejście na rynek wyznacza ogromna brama wykonana w stylu starożytnego Egiptu. Centra handlowe i liczne uliczne kawiarnie są tu otwarte do późna. Na targu można kupić pamiątki, wyroby ze skóry wielbłąda i krokodyla, bawełnę egipską, owoce i wiele innych w rozsądnych cenach.

OPINIE
Wszystkie recenzje (10)
Podróżował 1 rok wstecz
Ocena 2
Byliś my w paź dzierniku 2021 na rynku na Starym Mieś cie za radą miejscowych. Wraż enia są najbardziej nieprzyjemne. Produkt niskiej jakoś ci w wygó rowanych cenach. Zrobili wię c zakupy w sklepie Leather w pobliż u wodospadu. Sprzedawca opowiadał bajki, ż e pasek wykonano ze skó ry wielbł ą dziej, a torebka ze skó ry cielę cej. Okazał o się , ż e to skó ra ekologiczna, któ rą moż na u nas kupić trzy razy taniej.
brak komentarzy | zostaw komentarz
Podróżował 4 roku wstecz
Ocena 7
Doś ć czę sto odwiedzam rynek na Starym Mieś cie. Nie są to najtań sze owoce i warzywa w mieś cie, ale wybó r jest bardzo duż y. Jeś li czegoś nie moż na znaleź ć gdzie indziej, to jest bardziej prawdopodobne, ż e znajdzie się tutaj. Wystarczy obejś ć się i poró wnać ceny przed zakupem: koszt tego samego w są siadują cych ze sobą sklepach moż e się czasami ró ż nić.
brak komentarzy | zostaw komentarz
Podróżował 5 lat wstecz
Ocena 7
ZAKUPY W EGIPCIE. ZAKUPY EGIPT. ZAKUPY W SHARM EL SHEIKH. ZAKUPY SZARM EL SZEJK. ZAKUPY NA STARE MIASTO i SOHO. ZAKUPY STAREGO MIASTA I SOHO. ZAKUPY NAAMA BAY. ZAKUPY NAAMA BAY. W marcu 2018, w poró wnaniu do zeszł ego roku (kwiecień.2017), ceny stał y się zupeł nie nielogiczne, ale są też plusy, na przykł ad w koń cu wyprzedał y się wszystkie ś mieci, któ re widzieliś my w zeszł ym roku. Co wię cej, co ciekawe, teraz, kiedy byliś my teraz i zgodnie z naszymi odczuciami (zaró wno kiedy spacerowaliś my po ulicach, jak i kiedy zabieraliś my turystó w na wycieczki) oraz z tego, co sł yszeliś my od turystó w z innych hoteli i od przewodnikó w partyzanckich - prawie turyś ci nie, a mianowicie: na 150 hoteli w Sharm El Sheikh dział a mniej niż jedna trzecia (okoł o 45 hoteli), któ re są zapeł nione w 25-30%.
16 uwagi | zostaw komentarz
Podróżował 5 lat wstecz
Ocena 1
Wskazó wka pierwsza: nawet nie interesuje Cię , gdzie znajduje się ten stary rynek - moż esz też kupić wszystko po niż szej cenie w dowolnym hotelu lub w jego pobliż u. Wszystko jest takie samo, podobnie jak cena! Wskazó wka druga: jeś li pragniesz niezapomnianych wraż eń , jak uś miechnię ta istota cię wyrucha - idź ś miał o! Bę dziesz znieważ any i oszukiwany. Zagroż enie. Specjalne pozdrowienia dla stracha na wró ble z 4 sklepó w po prawej stronie przy wejś ciu na plac - rzadkie stworzenie, któ re wyję ł o poł owę czę ś ci z opakowania fajki wodnej.
2 komentarz | zostaw komentarz
Podróżował 7 lat wstecz
Ocena 4
Gdzieś w 2008 roku kiedy pierwszy raz odwiedziliś my Egipt, byliś my na Starym Rynku, wraż enie nie był o zbyt dobre. Potem starali się tam nie zaglą dać , aby nie zepsuć im wraż enia o kraju i ludziach. W 2016 r. odwiedził em ponownie, aby kupić owoce. NIE KUPUJ owocó w w sklepie znajdują cym się na lewo od restauracji Rybak (gdzieś czwarty z rzę du). Kupił em duż o papai i mango w prezencie. Absolutnie wszystko był o niedojrzał e i niejadalne.
brak komentarzy | zostaw komentarz
Podróżował 7 lat wstecz
Ocena 1
Czytam recenzje i zastanawiam się . Gdzie i jak znalazł eś tam pozytywy? Solidne niehigieniczne warunki, brud....Aroganccy, niegrzeczni kupcy. Jeś li chcesz wiedzieć , czym jest prawdziwa niegrzecznoś ć , koniecznie odwiedź stary rynek.
1 komentarz | zostaw komentarz
Podróżował 9 lat wstecz
Ocena 10
Och, tu czuć ducha wschodnich targowisk, kiedy trzeba praktycznie walczyć ze sprzedawcami, ż eby nie kupować niepotrzebnych towaró w) Wł aś ciwie nie wszystko jest takie zł e, ale obsesja tutaj wychodzi poza skalę . Lubił em się targować , to też jest tutaj szczegó lny rodzaj rozrywki.
brak komentarzy | zostaw komentarz
Podróżował 8 lat wstecz
Ocena 10
Pię kne, kolorowe. Pamię tam sztuczny wodospad przy wejś ciu. Sprzedawcy są ró ż ni – zaró wno uprzejmi, przyjaź ni, jak i nachalni, niegrzeczni, a nawet ci, któ rzy potrafią rzucić kilka niemił ych sł ó w, jeś li nic od nich nie kupisz. Asortyment towaró w jest zwyczajny, nie ma tu rzeczy wyją tkowych, ale moż na dobrze się targować , jeś li się umie.
brak komentarzy | zostaw komentarz
Podróżował 8 lat wstecz
Ocena 7
Wielki Bazar Orientalny. Ciekawy wodospad, gdy wchodzisz i od razu skrę casz w prawo. Moż na się targować – z reguł y udawał o mi się targować od 30 do 50%. Muzyka do pó ź nych godzin wieczornych - orientalna aura.. .
brak komentarzy | zostaw komentarz
Podróżował 9 lat wstecz
Ocena 10
Jeś li wiesz, jak się targować , to tutaj moż esz kupić kupę dowolnych pamią tkowych ś mieci w cał kiem przyzwoitych cenach. Bardzo kolorowe miejsce) lubił em tu odwiedzać .
brak komentarzy | zostaw komentarz
MIEJSCA W POBLIŻU
Plaża Terrasina
Ocena 7.0 - 2 opinie
Egipt, Szarm el-Szejk
Natura, Plac
dystans: 1 km.
Na mapie
Plaża Hala
Ocena 5.0 - 1 opinia
Egipt, Szarm el-Szejk
Plac
dystans: 1.1 km.
Na mapie
Plaża i rafa koralowa w zatoce Ras Um Sid
Ocena 8.5 - 2 opinie
Egipt, Szarm el-Szejk
Natura, Plac, Wypoczynek
Odwiedzić: Jest wolny
dystans: 1.2 km.
Na mapie
stare miasto w Szarm el-Szejk
Ocena 7.7 - 3 opinie
Egipt, Szarm el-Szejk
Fabula, Ulica, miejsce, punkty widokowe
dystans: 1.3 km.
Na mapie
Muzeum Papirusu w Sharm El Sheikh
Ocena 6.0 - 4 opinie
Egipt, Szarm el-Szejk
Fabula, Muzea, Zakupy
dystans: 1.4 km.
Na mapie
PYTANIE ODPOWIEDŹ
Brak pytań