Twierdza Hohensalzburg

Dla miłośników widoków na miasto i fortyfikacje
Ocena 8110

19 kwiecień 2015Czas podróży: 4 może 2012
Twierdza Salzburg jest jedną z najwię kszych ś redniowiecznych fortec w Europie. Jego historia rozpoczę ł a się w XI wieku, kiedy pojawił y się tu pierwsze drewniane fortyfikacje. Wkró tce pojawił y się kamienne mury, a nastę pnie forteca był a stale rozbudowywana i przebudowywana.

Jak się tam dostać i ile to kosztuje? Dwie opcje podnoszenia. Pierwsza jest na piechotę , potem wejś cie do twierdzy bę dzie kosztować.8 euro. Drugi to wejś cie na kolejkę , wtedy koszt twierdzy + kolejki wyniesie 11.30 euro (ceny obowią zują na kwiecień.2015 r. ) Należ y pamię tać , ż e wjazd na kolejkę znajduje się od ulicy Festungsgasse.
Tłumaczone automatycznie z języka rosyjskiego. Zobacz oryginał

MIEJSCA W POBLIŻU
PYTANIE ODPOWIEDŹ
Brak pytań