Katedra św. Szczepana

Stephansdom, Steffl, St. Katedra Szczepana
Austria, Żyła
Ocena 9.1
10 Na podstawie 8 opinii
Subskrybuj recenzje:
Konfiguracja subskrypcji Napisać recenzję
GPS: 48.2084, 16.3731

Katedra św. Szczepana

Stephansdom, Steffl, St. Katedra Szczepana
Austria, Żyła
Katedra św. Szczepana w Wiedniu to katedra katolicka, narodowy symbol Austrii i symbol Wiednia. Przewodniczącym arcybiskupa Wiednia jest Prymas Austrii. Położony w centrum starego miasta na Placu św. Pierwsza świątynia na miejscu katedry została zbudowana w latach 1137-1147; katedra w jej obecnych granicach została zbudowana w XIII-XV wieku i uzyskała swój nowoczesny wygląd do 1511 roku. Pod wschodnią połową katedry oraz pod sąsiadującymi od wschodu domami znajdują się katakumby – podziemny cmentarz.
Katedra św. Szczepana
15 wycieczki
od 2 090 UAH zanim 39 017 UAH
IŚĆ

OPINIE
Wszystkie recenzje (8)
Podróżował 5 lat wstecz
Ocena 9
Duż a pię kna katedra. Z zewną trz imponuje rozmiarami, ale w ś rodku jest prosto i skromnie udekorowana. Bardzo pię kny dach kryty dachó wką . Dobry widok na panoramę miasta z Wież y Poł udniowej (tej niż szej), od pó ł nocy też dobry, ale bardzo wą ska szczelina, w któ rą trzeba zajrzeć
brak komentarzy | zostaw komentarz
Podróżował 5 lat wstecz
Ocena 8
Odwiedził em katedrę z mę ż em w styczniu 2019 roku. Katedra jest pię kna, duż o o niej pisze i to prawda. Pragnę zwró cić uwagę na to, ż e zwiedzanie katedry jest bezpł atne i jest rosyjski audioprzewodnik (pł atny), ale zwiedzanie katakumb, skarbca, wież poł udniowych i pó ł nocnych jest pł atne. Zwiedziliś my wszystko, wię c chciał em podzielić się moim doś wiadczeniem. Chociaż Wież a Pó ł nocna jest niż sza niż Wież a Poł udniowa, widok z niej na miasto jest po prostu wspaniał y z tarasu widokowego i moż na się na nią wspią ć windą .
brak komentarzy | zostaw komentarz
Podróżował 5 lat wstecz
Ocena 8
Odwiedził em katedrę z mę ż em w styczniu 2019 roku. Katedra jest pię kna, duż o o niej pisze i to prawda. Pragnę zwró cić uwagę na to, ż e zwiedzanie katedry jest bezpł atne i jest rosyjski audioprzewodnik (pł atny), ale zwiedzanie katakumb, skarbca, wież poł udniowych i pó ł nocnych jest pł atne. Zwiedziliś my wszystko, wię c chciał em podzielić się moim doś wiadczeniem. Chociaż Wież a Pó ł nocna jest niż sza niż Wież a Poł udniowa, widok z niej na miasto jest po prostu wspaniał y z tarasu widokowego i moż na się na nią wspią ć windą .
brak komentarzy | zostaw komentarz
Podróżował 7 lat wstecz
Ocena 9
Katedra ś w. Szczepana, symbol Wiednia i najważ niejsza gotycka budowla w Austrii, zawiera niezliczone skarby, z któ rych czę ś ć moż na zobaczyć tylko podczas zwiedzania. Do takich zabytkó w należ y nagrobek z czerwonego marmuru cesarza Fryderyka III, wykonany w latach 1467-1513 przez Mikoł aja Gerherta van Leidena, zbudowany okoł o 1500 roku przez Antona Pilgrama, katedra i jego dzieł o stanowią organy w nawie pó ł nocnej (1513), oba dzieł a mają wł asny -portrety mistrza.
brak komentarzy | zostaw komentarz
Podróżował 7 lat wstecz
Ocena 10
Katedra jest pię kna w ś rodku i niesamowita na zewną trz. Koś ció ł jest asymetryczny. Ponieważ jedna z wież padł a kiedyś ofiarą reż imu oszczę dnoś ciowego podczas budowy, w wyniku czego został a po prostu przykryta kopuł ą . Wejś cie do Katedry jest bezpł atne. Jeś li masz czas, wejdź na 2 tarasy widokowe: - pierwszy znajduje się na Wież y Poł udniowej (wysokoś ć.
brak komentarzy | zostaw komentarz
Podróżował 14 lat wstecz
Ocena 9
Olbrzymi. Majestatyczny. Skala. Chodzi o niego, o gł ó wną katedrę w Wiedniu. Zauważ , ż e jest asymetryczny. Ponieważ jedna z wież padł a kiedyś ofiarą reż imu oszczę dnoś ciowego podczas budowy, w wyniku czego został a po prostu przykryta kopuł ą . Wejś cie do Katedry jest bezpł atne. Istnieją dwie platformy widokowe: - pierwszy znajduje się na Wież y Poł udniowej (wysokoś ć.
brak komentarzy | zostaw komentarz
Podróżował 12 lat wstecz
Ocena 10
Najbardziej niesamowitą rzeczą są witraż e. A raczej nawet nie oni sami, ale te wielobarwne refleksy, któ re padają z tych witraż y na ś ciany i kolumny wewną trz katedry, okazuje się nierealistycznie pię kne. Na zewną trz katedra ró wnież jest bardzo pię kna, wykonana jest w stylu gotyckim. Wejś cie do katedry jest bezpł atne. A za 4 euro moż na wspią ć się na szczyt jednej z wież , pokonują c 343 stopnie.
brak komentarzy | zostaw komentarz
MIEJSCA W POBLIŻU
Plac Stephansplatz
Ocena 8.3 - 3 opinie
Austria, Żyła
Ulica, miejsce, punkty widokowe
Odwiedzić: Jest wolny
dystans: 0.1 km.
Na mapie
Kawiarnia-Cukiernia Aida
Ocena 7.0 - 2 opinie
Austria, Żyła
Restauracje, kawiarnie
dystans: 0.1 km.
Na mapie
Wiedeński Dom Mozarta
Ocena 8.0 - 1 opinia
Austria, Żyła
Muzea, Teatr i muzyka
Odwiedzić: Płatny
dystans: 0.1 km.
Na mapie
Pomnik Jana Gutenberga
Ocena 8.0 - 1 opinia
Austria, Żyła
Pomniki i pomniki
dystans: 0.2 km.
Na mapie
Ulica Graben
Ocena 8.0 - 2 opinie
Austria, Żyła
Ulica, miejsce, punkty widokowe
dystans: 0.3 km.
Na mapie
PYTANIE ODPOWIEDŹ
Brak pytań